Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Kontakty na zamestnancov MPC

riaditeľ RP MPC Prešov

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 103
Mobil: 
+421 915 561 322

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre pedagogické činnosti

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 124
Mobil: 
+421 917 912 645

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre ekonomiku a vnútornú správu

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre ekonomiku a vnútornú správu
odborný napedagogický zamestnanec pre ekonomiku
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 126
Mobil: 
+421 917 912 638

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 115
Mobil: 
+421 917 132 219

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 122

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 125
Mobil: 
+421 907 871 795

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 147
Mobil: 
+421 917 537 088

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 108

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 125

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 113
Mobil: 
+421 917 367 588

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 120

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 116
Mobil: 
+421 917 912 628

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 119
Mobil: 
+421 917 912 640

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 112
Mobil: 
+421 917 912 641

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 148
Mobil: 
+421 905 734 994

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 147
Mobil: 
+421 908 878 215

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 108
Mobil: 
+421 918 409 791

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 145
Mobil: 
+421 917 912 631

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
biológiu
ekológiu a environmentálnu výchovu
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 127
Mobil: 
+421 917 367 605

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.2. metodik pre odborných zamestnancov (úväzok 0
25)
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 123
Mobil: 
+421 917 912 635

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Mobil: 
+421 917 371 563

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 146
Mobil: 
+421 918 246 600

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 109
Mobil: 
+421 917 739 338

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.2. metodik pre odborných zamestnancov (úväzok 0
25)
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 141
Mobil: 
+421 917 912 627

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV
Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 117

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
občiansku náuku a etickú výchovu
Kontakty
Mobil: 
+421 917 131 406

učiteľ profesijného rozvoja

Kontakty
Telefón: 
+421 517 565 115
Mobil: 
+421 915 878 429

projektový manažér pre ŠOV

vedúci projektovej kancelárie pre ŠOV

vedúci projektovej kancelárie pre ŠOV