Kontakty na zamestnancov MPC

riaditeľ RP MPC Prešov

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre pedagogické činnosti

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre ekonomiku a vnútornú správu

zástupca riaditeľa RP MPC Prešov pre ekonomiku a vnútornú správu
odborný napedagogický zamestnanec pre ekonomiku

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
biológiu
ekológiu a environmentálnu výchovu
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.2. metodik pre odborných zamestnancov (úväzok 0
25)
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.2. metodik pre odborných zamestnancov (úväzok 0
25)
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
5.1.5. konzultant pre prácu inkluzívneho tímu
6.1.2. experti pre realizáciu inštruktáže pre inkluzívne tímy
6.1.6. učiteľ kontinuálneho vzdelávania
6.1.8. člen skúšobnej komisie pre ŠOV

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
občiansku náuku a etickú výchovu

učiteľ profesijného rozvoja

projektový manažér pre ŠOV

vedúci projektovej kancelárie pre ŠOV

vedúci projektovej kancelárie pre ŠOV