Kontakty na zamestnancov MPC

generálna riaditeľka

riaditeľka Sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre fyziku a technickú výchovu

asistentka riaditeľky Sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja

asistentka riaditeľky Sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja

manažér kvality

riaditeľka Odboru pre pedagogické činnosti

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre matematiku a fyziku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu; odborný zamestnanec pre akreditáciu vzdelávacích programov

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu
odborný zamestnanec pre akreditáciu vzdelávacích programov

odborný nepedagogický zamestnanec pre atestácie

odborný nepedagogický zamestnanec pre atestácie

odborný nepedagogický zamestnanec - redaktor edičnej činnosti

odborný nepedagogický zamestnanec - redaktor edičnej činnosti

riaditeľka Odboru ekonomiky

koordinátor a kontrolér odboru ĽZ

odborný nepedagogický zamestnanec pre personalistiku - kontrolér

administratívny pracovník

administratívny zamestnanec pre ENG GO

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór

asistentka generálnej riaditeľky

asistentka generálnej riaditeľky

právnik

právnik MPC

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií