Kontakty na zamestnancov MPC

Generálny riaditeľ

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 452

Asistent generálneho riaditeľa

Asistent generálneho riaditeľa
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 453
Mobil: 
+421 917 545 467

Riaditeľ sekcie profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 444
Mobil: 
+421 907 888 261

Asistent riaditeľa sekcie profesijného rozvoja

asistent riaditeľa sekcie profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 451

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 443
Mobil: 
+421 917 912 663

Zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 426

Zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie

zamestnanec pre vzdelávanie a atestácie
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 466

Riaditeľ odboru ekonomiky a vnútornej správy

Riaditeľ odboru ekonomiky a vnútornej správy
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 472
Mobil: 
+421 917 536 962

Koordinátor referátu vnútornej správy

Koordinátor referátu vnútornej správy
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 467
Mobil: 
+421 917 504 853

Koordinátor referátu ľudských zdrojov

Koordinátor referátu ľudských zdrojov
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 456
Mobil: 
+421 917 510 218

Riaditeľ odboru riadenia ľudských zdrojov a podporných činností

Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 448
Mobil: 
+421 917 537 230

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór

odborný nepedagogický zamestnanec - kontrolór
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 428
Mobil: 
+421 905 391 588

právnik

právnik MPC
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 465
Mobil: 
+421 917 367 586

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií

nepedagogický zamestnanec - technik informačných technológií
Kontakty
Telefón: 
+421 248 209 416
Mobil: 
+421 905 685 039