Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Edukačné materiály národného projektu MAT pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Edukačné materiály národného projektu MAT

stránka ponúka na stiahnutie dokumenty z projektu MAT, financované z prostriedkov EÚ. Dokumenty boli využívané v rámci národného projektu MAT zameraného na rozvoj materských škôl.
Výstupy z projektu: 
Kód projektu: