Edukačné materiály národného projektu MAT pre učiteľov predprimárneho vzdelávania

Edukačné materiály národného projektu MAT

stránka ponúka na stiahnutie dokumenty z projektu MAT, financované z prostriedkov EÚ. Dokumenty boli využívané v rámci národného projektu MAT zameraného na rozvoj materských škôl.
Výstupy z projektu: 
Kód projektu: