Vzdelávacie programy s platnou akreditáciou

Zobrazujem položky od 17 do 24 z celkového počtu 170

Program sme vytvorili na základe záujmu, požiadaviek a potrieb pedagogických zamestnancov z praxe na zvyšovanie pedagogicko-psychologických spôsobilostí a rozvoja komunikačných zručností potrebných pri riešení