Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z aktuálnej ponuky na šk. rok 2017/18 nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania.
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
8268 Banská Bystrica od marec 2018 do december 2018 19 / 20 1 Mám záujem
Program: Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
8301 Banská Bystrica od marec 2018 do december 2018 19 / 20 1 Mám záujem
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov základnej umeleckej školy
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
9369 Bratislava od marec 2018 do jún 2018 19 / 25 6 Mám záujem
Program: Práca so symbolmi a symbolickou rečou v nových učebných osnovách predmetu náboženstvo/ náboženská výchova
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
9641 Prešov od marec 2018 do august 2018 16 / 30 14 Mám záujem
Program: Hry vo vyučovaní nemeckého jazyka na základnej škole a strednej škole
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
16742 Banská Bystrica od marec 2018 do jún 2018 19 / 20 1 Mám záujem
Program: Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť matematika a práca s informáciami
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
21522 Trenčín od marec 2018 do jún 2018 8 / 10 2 Mám záujem
Program: Nové prístupy vo výtvarnej edukácii na základných školách, stredných školách a na ZUŠ
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
3907 Košice od apríl 2018 do júl 2018 15 / 25 10 Len pre letnú univerzitu - Komárno Mám záujem
Program: Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi na základnej a strednej škole
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
6489 Košice od apríl 2018 do jún 2018 27 / 30 3 Mám záujem
Program: Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
8262 Banská Bystrica od apríl 2018 do január 2019 19 / 20 1 Účastník si so sebou prinesie vytlačený učebný zdroj: Interpretácia literárnych textov ako čitateľský stimul Mám záujem