Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z aktuálnej ponuky na šk. rok 2017/18 nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania.
Program: Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
12564 Mám záujem Žilina od február 2017 do jún 2017 2 18 / 20
Program: Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I.
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
12098 Mám záujem Košice od september 2017 do jún 2018 18 12 / 30
Program: Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
4506 Mám záujem Košice od október 2017 do december 2017 2 28 / 30 Vzdelávanie sa uskutoční v piatich 6-hodinových stretnutiach. Ukončenie je organizované záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.
Program: Sme iní, hovorme o tom nahlas
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
6422 Mám záujem Prešov od október 2017 do apríl 2018 32 13 / 45
Program: Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
6427 Mám záujem Prešov od október 2017 do jún 2018 31 14 / 45
Program: Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
8773 Mám záujem Košice od október 2017 do jún 2018 1 29 / 30 Na vzdelávanie je potrebné priniesť výtvarný materiál - zoznam bude priložený k pozvánke.
Program: Profesijné kompetencie učiteľa francúzskeho jazyka v základnej a strednej škole
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
12130 Mám záujem Bratislava od október 2017 do jún 2018 14 16 / 30 Ponuka platí pre učiteľov z celého Slovenska, prihlášky zaslať do 20.10.2017
Program: Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka
ID Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Voľné miesta Obsadenosť Lektor Inštrukcie
12541 Mám záujem Prešov od október 2017 do júl 2018 2 28 / 30