Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z aktuálnej ponuky na šk. rok 2017/18 nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania.
Program: Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
4684 Žilina od jún 2017 do júl 2017 -1 / 22 23
Program: Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
10113 Prešov od august 2017 do september 2017 29 / 30 1
Program: Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I.
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
12098 Košice od september 2017 do jún 2018 12 / 30 18
Program: Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
4506 Košice od október 2017 do december 2017 28 / 30 2 Vzdelávanie sa uskutoční v piatich 6-hodinových stretnutiach. Ukončenie je organizované záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.
Program: Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich vychovávateľov
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
8148 Bratislava od október 2017 do máj 2018 29 / 30 1
Program: Etika podnikania
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
8342 Banská Bystrica od október 2017 do marec 2018 18 / 20 2 Prihlasovanie na vzdelávací program