Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6452
Mám záujem
PhDr. Renáta Varhoľáková
Košice
Voľné miesta: 9

31 / 40
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do jún 2018
Lektori:
PhDr. Renáta Varhoľáková
Inštrukcie:
Program: Etika podnikania
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
8342
Mám záujem
Ing. Vladimír Laššák , PhD.
Banská Bystrica
Voľné miesta: 20

0 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do marec 2018
Lektori:
Ing. Vladimír Laššák , PhD.
Inštrukcie:
Prihlasovanie na vzdelávací program
Program: Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6426
Mám záujem
PaedDr. Zuzana Madarasová
Prešov
Voľné miesta: 22

23 / 45
Predpokladaný čas realizácie: od november 2017 do máj 2018
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová, PaedDr. Eva Frišová
Inštrukcie:
Program: Rozvoj kompetencie k demokratickému občianstvu na ZŠ a SŠ
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
17850
Mám záujem
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.
Prešov
Voľné miesta: 6

24 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od február 2018 do december 2019
Lektori:
Mgr. Juraj Kredátus, PhD., PaedDr. Ján Furman, PaedDr. Zuzana Madarasová, PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Inštrukcie:
Program: Tvorba individuálnych vzdelávacích programov
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
16541
Mám záujem
Mgr. Teťana Ustohalová
Prešov
Voľné miesta: 21

9 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od marec 2018 do december 2018
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová, Mgr. Marcel Kurty
Inštrukcie:
Program: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
25876
Mám záujem
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.
Prešov
Voľné miesta: 5

25 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od marec 2018 do marec 2020
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD., Mgr. Mária Ďurčeková, PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, Mgr. Ľubica Korečková, Ing. Miloš Škatulár, PaedDr. Ján Furman, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., Ing. Helena Harausová, PhD., Mgr. Teťana Ustohalová, PhDr. Jarmila Verbovská, Mgr. Mária Oľšavská, Mgr. Juraj Kredátus, PhD., Mgr. Jana Paleschová, Mgr. Eva Suchožová
Inštrukcie:
Skupina funkčného vzdelávanie je pre vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl (riaditeľov a zástupcov riaditeľov škôl)
8292
Mám záujem
Mgr. Emília Petrovská
Žilina
Voľné miesta: 5

19 / 24
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2018 do apríl 2019
Lektori:
Mgr. Emília Petrovská, PaedDr. Mária Grolmusová
Inštrukcie:
uč.a VPZ MŠ
Program: Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov funkčného inovačného vzdelávania (FIV2)
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
46330
Mám záujem

Ponuka je naplnená/nedostupná

Prihlasovanie od:
10.09.2018
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Komárno
Voľné miesta: 25

0 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od marec 2018 do jún 2019
Lektori:
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Inštrukcie:
Program: Digitálny obsah v edukačnom procese s využitím redakčného systému
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
4681
Mám záujem
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Banská Bystrica
Voľné miesta: 4

16 / 20
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2018 do november 2018
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Inštrukcie:
Vzdelávanie je vhodné najmä pre tvorcov elektronických školských časopisov. Začiatok je 20.8.2018.
Program: Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra - časť výtvarná výchova
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
43976
Mám záujem
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Banská Bystrica
Voľné miesta: 14

11 / 25
Predpokladaný čas realizácie: od jún 2018 do august 2018
Lektori:
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Inštrukcie: