Zoznam ponúk pre Vzdelávacie programy

ID Program Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Prihláška
8763 Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie Nitra od 01.2018 do 05.2018 0 / 25
8762 Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie Nitra od 09.2017 do 12.2017 5 / 25
8688 Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu Bratislava od 11.2017 do 05.2018 0 / 20
8680 Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl) Prešov od 11.2017 do 06.2018 0 / 30
8636 Didaktická analýza vyučovacej jednotky Prešov od 11.2017 do 08.2018 0 / 30
8633 Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pre pedagogických zamestnancov Nitra od 02.2018 do 05.2018 2 / 25
8528 Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca Bratislava od 10.2017 do 10.2019 7 / 30
8525 Prehlbovanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti výberom textov zameraných na osobnostný rozvoj a etické aspekty Bratislava od 03.2018 do 06.2018 1 / 30
8523 Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách Bratislava od 02.2018 do 06.2018 4 / 30
8477 Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu Bratislava od 11.2017 do 12.2017 0 / 30