Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z aktuálnej ponuky na šk. rok 2017/18 nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania.
Program: Nové prístupy vo výtvarnej edukácii na základných školách, stredných školách a na ZUŠ
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
3907 Košice od 06.2017 do 07.2017 10 / 25 15 Len pre letnú univerzitu - Komárno
Program: Hudobné dielne v základnom školstve
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
3912 Komárno od 07.2017 do 09.2017 29 / 30 1 len pre letnú univerzitu
Program: Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
3913 Komárno od 07.2017 do 09.2017 21 / 30 9 len pre letnú univerzitu
6082 Komárno od 07.2017 do 10.2017 25 / 30 5
Program: Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
10113 Prešov od 08.2017 do 09.2017 20 / 30 10
Program: Inovácie v riadení odborného výcviku
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
8267 Banská Bystrica od 09.2017 do 12.2017 5 / 14 9 Program je určený pre hlavných majstrov OV, ktorým sa končí 7-ročné obdobie platnosti funkčného vzdelávania.
Program: Rozvoj kompetencií učiteľov nemeckého jazyka programom PASCH-net DSD GOLD - Nemecký jazykový diplom I.
ID Lektor Pracovisko Predpokladaný čas realizácie Obsadenosť Voľné miesta Prihláška Inštrukcie Mám záujem
12098 Košice od 09.2017 do 06.2018 6 / 30 24