Zoznam ponúk podľa pracovísk vrátane prihlášky

Ak sa vzdelávací program z nenachádza v ponuke príslušného pracoviska, znamená to, že je už naplnená jeho kapacita alebo sa vzdávanie v konkrétnom programe neotvára. V takomto prípade je potrebné kontaktovať uvedené pracovisko, ktoré vzhľadom na personálne kapacity prehodnotí opätovné zaradenie vzdelávacieho programu do aktuálnej ponuky s možnosťou podania prihlášky, prípadne navrhne alternatívne možnosti vzdelávania. Ak pri konkrétnej ponuke nie je možnosť prihlásiť sa, znamená to, že prihlásenie ešte len bude spustené po uvedenom dátume.
Program: Učenie na stanovištiach ako nástroj rozvoja kľúčových kompetencií v koncepcii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
4506
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 1

29 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do december 2017
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
Inštrukcie:
Vzdelávanie sa uskutoční v piatich 6-hodinových stretnutiach. Ukončenie je organizované záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou.
Program: Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6140
Mám záujem
PaedDr. Slávka Džačovská, MBA
Prešov
Voľné miesta: 3

27 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do november 2017
Lektori:
PaedDr. Slávka Džačovská, MBA
Inštrukcie:
Program: Sme iní, hovorme o tom nahlas
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6422
Mám záujem
PaedDr. Zuzana Madarasová
Prešov
Voľné miesta: 31

14 / 45
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do apríl 2018
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová
Inštrukcie:
Program: Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6427
Mám záujem
PaedDr. Zuzana Madarasová
Prešov
Voľné miesta: 10

23 / 33
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do jún 2018
Lektori:
PhDr. Jarmila Verbovská, PaedDr. Zuzana Madarasová
Inštrukcie:
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6452
Mám záujem
PhDr. Renáta Varhoľáková
Košice
Voľné miesta: 12

28 / 40
Predpokladaný čas realizácie: od október 2017 do jún 2018
Lektori:
PhDr. Renáta Varhoľáková
Inštrukcie:
Program: Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6426
Mám záujem
PaedDr. Zuzana Madarasová
Prešov
Voľné miesta: 8

37 / 45
Predpokladaný čas realizácie: od november 2017 do máj 2018
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová, PaedDr. Eva Frišová
Inštrukcie:
Program: Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
25056
Mám záujem
Mgr. Ľubica Korečková
Košice
Voľné miesta: 14

16 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od január 2018 do február 2018
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD., Mgr. Mária Ďurčeková, PhDr. Maroš Dvorský, Mgr. Dagmar Čtvrtníčková, Mgr. Ľubica Korečková, PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., PhDr. Jarmila Verbovská, Mgr. Mária Oľšavská, Mgr. Jana Paleschová, PhDr. Jozef Ihnacík, PhD., Mgr. Eva Suchožová, RNDr. Monika Murínová, Mgr. Alžbeta Tamásová, PaedDr. Tatiana Komanová
Inštrukcie:
ponuka je určená pre vedúcich pedagogických zamestnancov zo ZŠ a SŠ
Program: Tvorba individuálnych vzdelávacích programov
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
6445
Mám záujem
PaedDr. Štefan Šiška
Prešov
Voľné miesta: 30

20 / 50
Predpokladaný čas realizácie: od február 2018 do jún 2018
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová, PaedDr. Štefan Šiška, Mgr. Marcel Kurty
Inštrukcie:
8429
Mám záujem
Mgr. Teťana Ustohalová
Prešov
Voľné miesta: 7

23 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od február 2018 do január 2019
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová, PaedDr. Štefan Šiška, Mgr. Marcel Kurty
Inštrukcie:
Program: Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie
Ponuka Prihláška Zabezpečuje: Obsadenosť Informácie o realizácii vzdelávania
8427
Mám záujem
Mgr. Teťana Ustohalová
Prešov
Voľné miesta: 6

24 / 30
Predpokladaný čas realizácie: od február 2018 do apríl 2018
Lektori:
PhDr. Jarmila Verbovská, Mgr. Teťana Ustohalová, RNDr. Erika Fryková, Mgr. Marcel Kurty, Mgr. Jozef Bernát, Mgr. Mária Oľšavská, Mgr. Jana Medvecová, RNDr. Jana Hnatová, PhD., Ing. Drahoslav Knapík
Inštrukcie: