Zoznam vzdelávacích podujatí

Zobrazujem 1 - 20 z celkového počtu 75 podujatí.

Vzdelávacie podujatia iba pre pozvaných účastníkov

Napr., 26.04.2018
Napr., 26.04.2018

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

TNA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44505 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová, PaedDr. Mária Gendiarová, PhD.
Miesto a učebňa: Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14 - P8

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 13:15

TTA05_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 37412 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Miesto a učebňa: Trnava, SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6 - zasadačka na prízemí

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 14:15

NRA06_1734_2016_MPC - vzdelávanie - 43094 -

Zoznam lektorov: Mgr. Mária Pappová
Miesto a učebňa: Nitra, DP MPC, Ul.kozmonautov 5 - učebňa č.40

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

KNA02_1733_2016_MPC - vzdelávanie - 37751 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Beáta Šenkárová
Miesto a učebňa: Komárno, Zákl.šk. J.A.Komenského, Komenského 3 - Komárno, ZŠ J.A.Komenského, multimediálna učebňa

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

ZAA09_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 38507 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Tibor Lukács
Miesto a učebňa: Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11 - vzdelávacia miestnosť č. 2

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

TNA05_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43375 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová, PaedDr. Mária Gendiarová, PhD.
Miesto a učebňa: Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14 - P8

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

ZAA07_1371_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43897 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Anna Šurinová
Miesto a učebňa: Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11 - vzdelávacia miestnosť č. 1

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 14:30

NRA05_1734_2016_MPC - vzdelávanie - 40953 -

Zoznam lektorov: Mgr. Emília Haasová
Miesto a učebňa: Nitra, DP MPC, Ul.kozmonautov 5 - učebňa č.9

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

TNA05_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 43375 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová, PaedDr. Mária Gendiarová, PhD.
Miesto a učebňa: Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14 - P8

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:00 do 15:00

TNA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 44505 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Bc. Zdenka Raučinová, PaedDr. Mária Gendiarová, PhD.
Miesto a učebňa: Trenčín, DP MPC, Pod Sokolicami 14 - P8

od štvrtok, 26. apríl 2018 - 8:30 do piatok, 27. apríl 2018 - 14:45

BBA04_1734_2016_MPC - vzdelávanie - 41795 -

Zoznam lektorov: Mgr. Janka Strnisková
Miesto a učebňa: Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97 - Veľká zasadačka na 4.p.

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:30 do 14:45

BAS02_1231_2013_PKR_MPC - vzdelávanie - 35741 -

Zoznam lektorov: Mgr. Slávka Gécová
Miesto a učebňa: Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11 - A 106

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:30 do 15:30

BBA08_1371_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 42527 -

Zoznam lektorov: RNDr. Eleonóra Gullach
Miesto a učebňa: Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97 - Učebňa KV na 2. poschodí

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:30 do 13:45

BAS05_1492_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43060 -

Zoznam lektorov: Mgr. Marta Remetová, PaedDr. Eva Bruteničová
Miesto a učebňa: Bratislava-Ružinov, Materská škola, Bancíkovej 2 - Bratislava-Ružinov, MŠ, Bancíkovej 2, učebňa

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:30 do 13:45

BAS05_1492_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43060 -

Zoznam lektorov: Mgr. Marta Remetová, PaedDr. Eva Bruteničová
Miesto a učebňa: Bratislava-Ružinov, Materská škola, Bancíkovej 2 - Bratislava-Ružinov, MŠ, Bancíkovej 2, učebňa

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:30 do 13:45

BAS03_1399_2014_PKR_MPC - vzdelávanie - 38103 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Iveta Labjaková
Miesto a učebňa: Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11 - A 105

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 8:30 do 14:45

BAS04_1495_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 39188 -

Zoznam lektorov: Mgr. Beáta Juráková
Miesto a učebňa: Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11 - A 207

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 9:00 do 15:15

07_1448_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 43032 -

Zoznam lektorov: PhDr. Renáta Varhoľáková
Miesto a učebňa: Košice, Okresný úrad, odbor školstva, Zádielska 1 - zasadačka – prízemie vpravo

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 9:00 do 13:30

BAS01_1745_2017_MPC - vzdelávanie - 43903 -

Zoznam lektorov: PaedDr. Darina Bačová
Miesto a učebňa: Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11 - A 201

štvrtok, 26. apríl 2018 - od 10:00 do 16:00

POA23_1486_2015_PKR_MPC - vzdelávanie - 41912 -

Zoznam lektorov: Ing. Miloš Škatulár
Miesto a učebňa: Vranov nad Topľou, Základná škola, Sídlisko II. 1336 - Vranov nad Topľou, ZŠ Sídlisko II. 1336, učebňa