Vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie

Nový postup prihlasovania sa na vzdelávanie:

Na vzdelávanie sa môže prihlásiť iba učiteľ registrovaný do CIS MPC.

Registrácia je dobrovoľná

Registráciou posyktujete MPC všetky údaje potrebné pre vyplnenie prihlášky na vzdelávanie a zároveň získate prístup ku svojim údajom, ktoré ste poskytli, aby ste sa mohli prihlásiť na kontinuálne vzdelávanie a tak ich máte stále pod kontrolou.

(Učiteľ  nemusí opakovane vypĺňať údaje do rôznych formulárov znova a znova. Na vzdelávanie sa vždy prihlási "na 2 kliknutia myšou.")

Ak máte záujem o naše vzdelávanie, pozrite si ponuku vzdelávaní, v ktorej sú konkretizované ponuky - okrem vzdelávacieho programu v ktorom bude vzdelávanie prebiehať, je určené aj pracovisko, ktoré vzdleávanie bude organizovať, lektor a predpokladaný termín realizácie vzdelávania. Všetky tieto údaje sú predbežné a môžu sa zmeniť v závislosti od nepredvídateľných okolností.
Každá ponuka má určenú kapacitu - z jednej ponuky vznikne jedna vzdelávacia skupina. Tak je možné prihlásiť viac učiteľov do jednej skupiny, prípadne viacerých učiteľov z jednej školy do rôznych skupín.

Pri každej ponuke je tlačidlo na prihlásenie sa na vzdelávanie. Nie je potrebné nič vypĺňať, iba potvrdiť prihlášku.

Po potvrdení prihlášky je potrebné otvoriť PDF verziu prihlášky, tú vytlačiť, podpísať, dať potvrdiť zamestnávateľovi a poslať na príslušné pracovisko MPC.

V prehľade prihlášok, ako aj na "tabuli" budete mať vždy prehľad o všetkých svojich prihláškach.
Prihlášky, ktoré už pre Vás nie sú aktuálne, môžete z tabule "odopnúť".

Tabuľa je centrálne miesto o všetkom, čo je pre Vás práve teraz aktuálne a zobrazí sa Vám ihneď po prihlásení sa do CIS.
Ak niečo odopnete z tabule, stále to viete nájsť v iných zoznamoch - obsah nezmizne, iba nebude zobrazovaný na tabuli.

Zoznam všetkých vzdelávacích programov aj s možnosťou vyhľadávania je v zozname akreditovaných programov

V zozname sú všetky vzdelávacie programy, aj tie, ktoré nie sú v ponuke na aktuálny školský rok. Ak máte záujem o niektorý z programov, stačí ho otvoriť a na konci popisu vzdelávacieho programu sú tlačidlá na "Sledovanie" a "Záujem o vzdelávanie".
Ak označíte program tak, že ho chcete sledovať, bude sa zobrazovať na Vašej tabuli. Ak ho označíte ako program, v ktorom sa chcete vzdelávať, pomôžete nám tak vybrať programy do ďalšej ponuky na nasledujúci školský rok, alebo aj do priebežne aktualizovanej aktuálnej ponuky. Označenia programov sa dajú vypnúť v prípade, že Vás už prestali zaujímať. Vypnete ich presne tak, ako ste ich zapli.

Žiadosť o povolenie na ukončenie vzdelávania v inom termíne