Výzva na predkladanie ponúk - Výroba a dodanie tovaru pre publicitu projektu ŠOV