Využitie e-learningového systému MOODLE pri riadení domáceho učenia sa žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=248
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 3. jún 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 17. jún 2020 - 15:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Možnosti využitia e-learningového systému MOODLE pre podporu domáceho učenia sa žiakov

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť využiť e-learningový systém MOODLE pri riadení učenia sa žiakov v domácom prostredí.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

úvod do e-learningu

základné funkcie LMS MOODLE

10. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

tvorba vzdelávacieho kurzu (vyučovacia jednotka)

editovanie a publikovanie učebných zdrojov

17. 6. 2020 (13:30 - 15:30)

editovanie, zverejnenie a vyhodnocovanie aktivít v LMS MOODLE

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ