Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Výtvarný salón učiteľov 2020 v MPC

20 vystavujúcich učiteľov predstavilo na spoločnej výstave to najlepšie zo svojej tvorby. Obrazy vypovedajú o ich názoroch na svet, ideových posolstvách, využití vedomostí z výtvarného umenia a ich implementovaní do vlastnej umeleckej tvorby.

Výstava „Výtvarný salón 2020“ zdobí priestory Metodicko-pedagogického centra v Bratislave a v plnej miere korešponduje s citátom: Umenie je kvet života celej spoločnosti (Lev Nikolajevič Tolstoj).

Prílohy: