Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom organizujú metodické semináre pre učiteľov anglického jazyka

Vydavateľstvo Macmillan Education v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom srdečne p ozýva učiteľov anglického jazyka všetkých typov stredných škôl, 8-ročných a bilingválnych gymnázií na metodické semináre k učebniciam, na ktoré MŠVVaŠ SR p oskytlo príspevok .

Lektor: Daniela Clarke (Macmillan Teacher Trainer)   Lektor: Mgr. Martin Jelínek (Macmillan Teacher Trainer) 
Termín: 12. september 2017 o 10:00 hod.    Termín: 18. september 2017 o 10:00 hod. 
Miesto: Oxico, Panónska cesta 6, Bratislava    Miesto: DP MPC, Južná trieda 10 (6. poschodie), Košice 
Termín: 13. september 2017 o 10:00 hod.    Termín: 19. september 2017 o 10:00 hod. 
Miesto: Krajská knižnica, Ul. A.Bernoláka 47, Žilina    Miesto: SOŠ podnikania, Masarykova 27, Prešov 
Termín: 14. september 2017 o 10:00 hod.    Termín: 20. september 2017 o 10:00 hod. 
Miesto: Mediahaus, Fraňa Mojtu 18, Nitra    Miesto: Albion Books, Dolná 23, Banská Bystrica

 

 

Príloha k oznamu: