Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť: https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=455
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
utorok, 2. jún 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
utorok, 16. jún 2020 - 14:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

1. Východiská pre prácu vedúcich MZ,PK a VO - 02.06.2020
2. Profesijný štandard MZ,PK a VO - 09.06.2020
3. Projekt riadenia MZ,PK a VO - 16.6.2020

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjat profesijné kompetencie vedúceho MZ, PK, VO v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja PZ.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.
Kariérová pozícia: 
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
liečebný pedagóg
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár sa venuje problematike profesijného rozvoja PZ v súlade s uplatnovaním zákona
138/2019 Z. z. s dôrazom na potreby školy, vyucovacích predmetov a jednotlivca.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ