Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Ako na kritické myslenie?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 24. február 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 28 z 29
Termín: 20. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 44

Obsadené: 6 z 50
Termín: 15. november 2019 - 8:30 - 10:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 13. december 2019 - 12:30 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 41

Obsadené: 9 z 50
Termín: 15. november 2019 - 10:30 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky a občianskej náuky II. stupeň ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 62

Obsadené: 18 z 80
Termín: 23. október 2019 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Nitra

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 20

Obsadené: 10 z 30
Termín: 4. november 2019 - 8:30 - 14:15
Lektori:
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 40 z 50
Termín: 28. január 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Kariéra začína v škole
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 27. november 2019 - 8:30 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Kniha proroka Jonáša
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 81

Obsadené: 19 z 100
Termín: 21. február 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Medzinárodný deň rómskeho jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 79

Obsadené: 1 z 80
Termín: 20. november 2019 - 8:30 - 14:45
Lektori:
PaedDr. Viera Šándorová
Mgr. Eva Suchožová
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Gymnázium, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 5

Obsadené: 20 z 25
Termín: 21. február 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Načo /ne/ zabúdať v katechéze
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 33

Obsadené: 17 z 50
Termín: 7. február 2020 - 8:30 - 12:15
Lektori:
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 24

Obsadené: 6 z 30
Termín: 3. február 2020 - 9:00 - 13:30
Lektori:
Mgr. Zuzana Procházková
Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Nitra

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 91

Obsadené: 9 z 100
Termín: 19. november 2019 - 9:15 - 14:00
Lektori:
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
OSOBNOSTI SLOVENSKEJ POLITIKY A EXTRÉMIZMUS pre pedagógov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľov dejepisu a občianskej náuky
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 50

Obsadené: 30 z 80
Termín: 28. október 2019 - 8:55 - 14:30
Lektori:
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Lysý, PhD.
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
PhDr. Ladislav Vrtel
PhDr. Peter Zelenák, CSc.
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 30

Obsadené: 0 z 30
Termín: 30. január 2020 - 9:30 - 14:00
Lektori:
Mgr. Kristína Čevorová, PhD.
Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť
Typ podujatia: Diskusný seminár
Pracovisko MPC: Košice

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 33

Obsadené: 7 z 40
Termín: 29. október 2019 - 8:55 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Nitra
Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 23 z 25
Termín: 14. február 2020 - 9:00 - 12:30
Lektori:
PaedDr. Eva Pupíková
PaedDr. Štefan Dragúň
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 13

Obsadené: 17 z 30
Termín: 26. február 2020 - 10:00 - 13:15
Lektori:
PaedDr. Beáta Šenkárová
PaedDr. Mária Pálinkáš
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 02.04.2020

V ponuke nie je žiadne podujatie vyhovujúce zadaným kritériám vyhľadávania. Skúste "Resetnúť filter" a nastaviť ho znovu. Pri nastavení filtra platí, že musia platiť všetky nastavené podmienky súčasne. Nastavte radšej menej podmienok.