Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Letná ponuka vzdelávacích podujatí

Zobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 118 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA
Typ podujatia: Iné
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 26. august 2020 - 8:30 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová
Mgr. Apolónia Sejková
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 26. august 2020 - 8:00 - 11:15
Lektori:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 5 z 15
Termín: 31. august 2020 - 10:00 - 13:30
Lektori:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Ako na kritické myslenie?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 24. február 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
Mgr. Mária Oľšavská
AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 19. august 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 28 z 29
Termín: 20. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 12 z 14
Termín: 23. jún 2020 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 8 z 10
Termín: 7. júl 2020 - 10:30 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 7 z 10
Termín: 21. júl 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 1 z 10
Termín: 25. august 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 44

Obsadené: 6 z 50
Termín: 15. november 2019 - 8:30 - 10:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Dramatická výchova pre súčasnú školu
Typ podujatia: Iné
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 27. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Andrea Makišová
Edupage v práci učiteľa
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 26. august 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Monika Popluhárová
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 23

Obsadené: 2 z 25
Termín: 26. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov II.
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 24

Obsadené: 1 z 25
Termín: 27. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 13. december 2019 - 12:30 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 41

Obsadené: 9 z 50
Termín: 15. november 2019 - 10:30 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky a občianskej náuky II. stupeň ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 62

Obsadené: 18 z 80
Termín: 23. október 2019 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 24. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.