Ponuka vzdelávacích podujatí

Zobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 82 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Ako na kritické myslenie?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 24. február 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Adriana Gondová
Ako pracovať s informáciami získavanými z internetu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 7 z 15
Termín: 10. jún 2020 - 9:00 - 10:30
Lektori:
Mgr. Gabriela Zábušková
Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 28 z 29
Termín: 20. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ako zostaviť atestačné portfólio na 2 atestáciu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 18. jún 2020 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Aktivita, tvorivosť a vlastná iniciatíva dieťaťa/žiaka v didaktickej hre
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 22. jún 2020 - 9:00 - 10:30
Lektori:
Mgr. Gabriela Zábušková
Autokorektívne prvky vo vyučovaní matematiky na I. stupni ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 44

Obsadené: 6 z 50
Termín: 15. november 2019 - 8:30 - 10:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Bádateľsky orientované vyučovanie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 11. jún 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 13. december 2019 - 12:30 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 41

Obsadené: 9 z 50
Termín: 15. november 2019 - 10:30 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Financie v praxi alebo Učím sa správne hospodáriť pre učiteľov matematiky a občianskej náuky II. stupeň ZŠ
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 62

Obsadené: 18 z 80
Termín: 23. október 2019 - 13:30 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.
Formatívne hodnotenie a spätná väzba na hodinách anglického jazyka
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 15 z 16
Termín: 4. máj 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Zuzana Procházková
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 6 z 12
Termín: 9. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 8 z 10
Termín: 27. máj 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 5. máj 2020 - 15:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 3

Obsadené: 7 z 10
Termín: 9. jún 2020 - 10:00 - 10:45
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Nitra

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 20

Obsadené: 10 z 30
Termín: 4. november 2019 - 8:30 - 14:15
Lektori:
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 40 z 50
Termín: 28. január 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Kariéra začína v škole
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 27. november 2019 - 8:30 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Képességfejlesztő képzőművészeti játékok - Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 29. máj 2020 - 13:00 - 15:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Kniha proroka Jonáša
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 81

Obsadené: 19 z 100
Termín: 21. február 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.