Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 61 - 80 z celkového počtu 115 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Premeny obrazov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 5

Obsadené: 5 z 10
Termín: 4. jún 2020 - 15:00 - 16:00
Lektori:
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Prierezové témy vo vyučovaní odborných predmetov na umeleckých školách – multikultúrna výchova
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 13. november 2019 - 9:00 - 13:00
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 3

Obsadené: 12 z 15
Termín: 14. máj 2020 - 15:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 19. august 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 16. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 10. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 18. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 5 z 25
Termín: 27. august 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
PhDr. Jarmila Verbovská
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 16. júl 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 26. august 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 7. júl 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 9. júl 2020 - 12:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 7

Obsadené: 23 z 30
Termín: 27. február 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 40

Obsadené: 0 z 40
Termín: 14. november 2019 - 8:30 - 12:30
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 11

Obsadené: 49 z 60
Termín: 14. november 2019 - 8:30 - 11:45
Lektori:
PaedDr. Mária Šnídlová
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 9 z 10
Termín: 11. august 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 30 z 40
Termín: 13. december 2019 - 9:00 - 12:30
Lektori:
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 14

Obsadené: 11 z 25
Termín: 18. február 2020 - 8:30 - 14:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 30

Obsadené: 0 z 30
Termín: 5. február 2020 - 9:30 - 12:30
Lektori:
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD.
Mgr. Jakub Valovič
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 1 z 16
Termín: 13. august 2020 - 9:00 - 13:30
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 31 - 40 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 05.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje -
Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii
18.10.2018 - 12:00

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár sprostredkuje informácie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 31.12.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov.
MPC organizuje - informačný seminár
Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii
15.04.2019 - 12:00
Microsoft Office document icon navratka_atest_min_nr_15_04_19.doc

Cieľová skupina:
učiteľ Cieľom podujatia je sprostredkovať základné informácie o podmienkach vykonania 1. a 2.atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu k 1. a 2. atestácii pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 31.12.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov. Konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce.
MPC organizuje -
Atestačné minimum pre i. alebo II. atestáciu
23.04.2018 - 12:00

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie ku 30.06.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov. Cieľom odborného seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce. Odporúčame seminár absolvovať súčasne s odborným seminárom Diagnostické nástroje v rukách kvalitného učiteľa.
MPC organizuje - informačný seminár
Atestačné minimum pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
10.04.2019 - 08:00
Microsoft Office document icon pozvanka_atestacne_minimum_10042019.doc

Cieľová skupina:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Seminár je zameraný na oboznámenie učiteľov predprimárneho vzdelávania s legislatívnymi požiadakymi na vykonanie 1. atestácie, s obsahovými a formálnymi požiadavkami na napísanie atestačnej práce a s podmienkami na prihlasovanie sa na atestáciu cez MPC.
MPC organizuje -
August 68 - Operácia Dunaj
20.09.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Rozšírenie povedomia starších generácií o udalostiach z augusta 68 v bývalom Československu a pomoc mladším lepšie pochopiť aj súčasnú geopolitickú situácii, v ktorej sa nachádza samostné Slovensko. Program podľa pozvánky.
MPC organizuje -
Chráňme vodu naše prírodné bohatstvo
18.03.2019 - 08:00

Cieľová skupina:
učiteľ Stručná charakteristika aktivity: výstava a súťaž žiackych výtvarných prác zameraných na tému ochrany prírodného bohatstva vody
MPC organizuje - odborný seminár
Čitateľská gramotnosť žiakov strednej odbornej školy
04.03.2019 - 08:00

Cieľová skupina:
učiteľ V úvode seminára lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. bude prezentovať ciele čitateľskej gramotnosti a prácu s informáciami vo východiskových textoch, na ktorú nadväzujú vzdelávacie aktivity účastníkov podujatia. Učitelia strednej odbornej školy budú diskutovať o možnostiach napĺňania cieľov čitateľskej gramotnosti v jednotlivých aj odborných predmetoch, k rôznym druhom textov tvoriť úlohy na rozvoj čitateľských zručností žiakov a v skupinách následne prezentovať a hodnotiť produktívny proces organizovania myšlienky v texte.
MPC organizuje - odborný seminár
Čitateľské zručnosti žiakov v odbornom výcviku a odbornej praxi
04.03.2019 - 12:30

Cieľová skupina:
majster odbornej výchovy Odborný seminár je organizovaný pre majstrov odborného výcviku strednej odbornej školy. V úvodnej časti stretnutia bude lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. prezentovať výsledky medzinárodných meraní  čitateľskej gramotnosti žiakov najmä stredných odborných škôl. Účastníci sa následne zoznámia s rôznymi druhmi úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, počas skupinovej práce budú tvoriť úlohy  na čítanie s porozumením pre svojich žiakov a diskutovať o možnostiach napĺňania cieľov čitateľskej gramotnosti v rámci odborného výcviku, resp. odbornej praxe.
MPC organizuje -
Človek – hodnoty – spoločnosť „Extrémizmus vs. História“
12.04.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie 09:00 – 09:20 h Otvorenie, oboznámenie účastníkov s programom a lektormi Mgr. Štefan Folkman, PaedDr. Mária Grolmusová, DP                           MPC Žilina; prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave 09:25 – 10:20 h Západ a Východ - extrémne protiklady v zrkadle dejín  Mgr. Taťána Součková, PhD. 10:25 – 11:20 h Zrod totality & demokracie v antickom svete PhDr. Ladislav Župčán, PhD. 11:25 – 12:00 h Historický land use v historicko-geografickom vzdelávaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. 12:00                 Záver PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr.  Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
MPC organizuje -
Delikvencia v kontexte rizikového vývinu detí a mládeže
28.11.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ Informačný seminár je určený pre učiteľov, odborných zamestnancov, zamestnancov zriaďovateľov škôl a školských zariadení podieľajúcich sa na tvorbe materiálov, programov s témou rizikového správania detí a mládeže. Na seminári sa účastníci oboznámia s vybranými zverejnenými výstupmi výskumu Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov - národná self-reportová výskumná štúdia v témach rizikové správanie z pohľadu pedagogických prístupov, rizikové správanie a dissociálny vývin, rizikové správanie - výskyt a súvislosti, vybrané faktory etiológie rizikového správania.