Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 41 - 60 z celkového počtu 115 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 22. máj 2020 - 9:45 - 11:30
Lektori:
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 5

Obsadené: 20 z 25
Termín: 21. február 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 15. jún 2020 - 9:30 - 11:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 24. august 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 29. máj 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu v základných školách
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 23. jún 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Načo /ne/ zabúdať v katechéze
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 33

Obsadené: 17 z 50
Termín: 7. február 2020 - 8:30 - 12:15
Lektori:
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD.
Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 24

Obsadené: 6 z 30
Termín: 3. február 2020 - 9:00 - 13:30
Lektori:
Mgr. Zuzana Procházková
Obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 4

Obsadené: 11 z 15
Termín: 27. máj 2020 - 14:00 - 14:45
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus
Typ podujatia: Informačný seminár
Pracovisko MPC: Nitra

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 91

Obsadené: 9 z 100
Termín: 19. november 2019 - 9:15 - 14:00
Lektori:
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
OSOBNOSTI SLOVENSKEJ POLITIKY A EXTRÉMIZMUS pre pedagógov základných a stredných škôl, predovšetkým učiteľov dejepisu a občianskej náuky
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 50

Obsadené: 30 z 80
Termín: 28. október 2019 - 8:55 - 14:30
Lektori:
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Lysý, PhD.
prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.
PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.
PhDr. Ladislav Vrtel
PhDr. Peter Zelenák, CSc.
PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 30

Obsadené: 0 z 30
Termín: 30. január 2020 - 9:30 - 14:00
Lektori:
Mgr. Kristína Čevorová, PhD.
Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť
Typ podujatia: Diskusný seminár
Pracovisko MPC: Košice

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 33

Obsadené: 7 z 40
Termín: 29. október 2019 - 8:55 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 28. august 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Jozef Bernát
PORTFÓLIO A PROFESIJNÝ ŠTANDARD PRE UČITEĽOV MŠ, ZŠ A SŠ, PRE VYCHOVÁVATEĽOV
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 17 z 25
Termín: 26. august 2020 - 9:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Beáta Šenkárová
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Nitra
Pre: Materská škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 15. máj 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Eva Pupíková
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 13

Obsadené: 17 z 30
Termín: 26. február 2020 - 10:00 - 13:15
Lektori:
PaedDr. Beáta Šenkárová
PaedDr. Mária Pálinkáš
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Nitra
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 23 z 25
Termín: 14. február 2020 - 9:00 - 12:30
Lektori:
PaedDr. Eva Pupíková
PaedDr. Štefan Dragúň
Používanie WLE Moodle na prípravu prostredia pre online vzdelávanie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 6

Obsadené: 9 z 15
Termín: 28. apríl 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Predčitateľská gramotnosť
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Materská škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 10. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Mgr. Emília Petrovská POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 21 - 30 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 05.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum
23.03.2018 - 12:30

Cieľová skupina:
učiteľ, vychovávateľ Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie. Lektor: Mgr. Ľubica Korečková Program: 1. Otvorenie 2. Základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie 3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce 4. Diskusia  Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počet účastníkov je 32): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iBMMgGnmPby2MeASdidOxxPeXYAdsopr6vfbn_zN4No/edit?usp=sharing  
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum
11.02.2019 - 13:00
Súbor pozvánka

Cieľová skupina:
učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, vychovávateľ, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie, konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce druhej atestácie.
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum
11.02.2019 - 10:00
PDF icon pozvanka_atest._minimum_ucitel_mov_1._atestacia.pdf

Cieľová skupina:
učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum
27.03.2019 - 09:00
Microsoft Office document icon atestacne_minimum_pozvanka.doc

Cieľová skupina:
učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Odborný seminár zameraný na atestačný proces prvej atestácie v jazyku národnostných menšín pre učiteľov ZŠ a SŠ s VJM. 
MPC organizuje - informačný seminár
Atestačné minimum
05.04.2019 - 13:00
Microsoft Office document icon navratka_atmin_kn.doc, Microsoft Office document icon atestacne_minimum_pozvanka_0_0.doc

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár je určený pre pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30.06.2019 na základe toho, že získali 60 kreditov. Cieľ odborného seminára: · získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu · konzultovať rámcový návrh projektu atestačnej práce  Podmienkou účasti na odbornom seminári je spracovanie základnej štruktúry projektu atestačnej práce (rozsah 1 – 2 strany formátu A4): · výber tematického okruhu (podľa ustanovenia § 14 ods. 7 alebo 8 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009)  · návrh témy atestačnej práce · základné východiská · definovanie odborno-metodického problému · stanovenie cieľa atestačnej práce · základná štruktúra atestačnej práce · očakávaný prínos.  Záujemcovia potvrdia účasť na odbornom seminári zaslaním návratky na e-mailovú adresu uvedenú v návratke.
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum
15.04.2019 - 08:30
Súbor pozvanka_atest_minimum.docx

Cieľová skupina:
učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 15.4.2019 pozýva na odborný seminár týkajúci sa atestácií pre pedagogických zamestnancov. Cieľom podujatia je prezentovať základné informácie o podmienkach vykonania 1. a 2. atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu k 1. a 2. atestácii pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem požiadať o vykonanie atestácie k 30.6.2019 na základe získania 60 kreditov. V prípade záujmu o daný seminár je možné sa naň prihlásiť prostredníctvom návratky priloženej k pozvánke na uvedenú mailovú adresu.
MPC organizuje - informačný seminár
Atestačné minimum
20.05.2019 - 13:00

Cieľová skupina:
majster odbornej výchovy, vychovávateľ, špeciálna pedagogika, učiteľ Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a  majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30. 06. 2019 na základe toho, že budú spĺňať podmienku 60 platných kreditov. Účastníci seminára sa oboznámia s podmienkami na podanie žiadosti o vykonanie atestácie, s  požiadavkami na  vypracovanie atestačnej práce a  na vykonanie atestácie.
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum - 1. atestácia
05.11.2018 - 10:00
Súbor návratka, Súbor pozvánka

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, učiteľ základnej umeleckej školy Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie. Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk. O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.  
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum - 2. atestácia
05.11.2018 - 13:00
Súbor návratka, Súbor pozvánka

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Cieľom seminára je informovať o podmienkach vykonania druhej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu druhej atestácie. Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu lubica.koreckova@mpc-edu.sk.  O prípadnom prekročení kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.
MPC organizuje -
Atestačné minimum k 1. a 2. atestácii
07.11.2018 - 12:00

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár sprostredkuje informácie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 31.12.2018 na základe toho, že získali 60 kreditov.