Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 21 - 40 z celkového počtu 121 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Formatívne hodnotenie žiakov počas výučby v domácom prostredí
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 5. máj 2020 - 15:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Holokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Nitra

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 20

Obsadené: 10 z 30
Termín: 4. november 2019 - 8:30 - 14:15
Lektori:
Mgr. Mária Pappová
Mgr. Viktor Pončák
Mgr. Andrej Návojský
Mgr. Kristína Grečková
Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 20. august 2020 - 8:30 - 13:00
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 24 z 25
Termín: 21. apríl 2020 - 13:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Ľubica Korečková
PaedDr. Judita Tóthová
Ildiko Gašpar
Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 20. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
PaedDr. Zuzana Farkašová
INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
PaedDr. Jana Paleschová
Interaktivita v edukačnom procese s využitím Oživených učebníc
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 40 z 50
Termín: 28. január 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Oľga Nestorová
PaedDr. Beáta Husová
PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Kariéra začína v škole
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 27. november 2019 - 8:30 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Képességfejlesztő képzőművészeti játékok - Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 29. máj 2020 - 13:00 - 15:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Materská škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 23. jún 2020 - 15:00 - 17:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Materská škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 3

Obsadené: 12 z 15
Termín: 16. jún 2020 - 15:00 - 17:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Kniha proroka Jonáša
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 81

Obsadené: 19 z 100
Termín: 21. február 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
KNZ05_18 Obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2.stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 18. máj 2020 - 14:00 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Zuzana Farkašová
Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 18. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 7 z 10
Termín: 10. júl 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Medzinárodný deň rómskeho jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 79

Obsadené: 1 z 80
Termín: 20. november 2019 - 8:30 - 14:45
Lektori:
PaedDr. Viera Šándorová
Mgr. Eva Suchožová
Metódy a formy hodnotenia na školách s VJM
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 22. máj 2020 - 9:45 - 11:30
Lektori:
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 5

Obsadené: 20 z 25
Termín: 21. február 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 9 z 10
Termín: 2. júl 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 15. jún 2020 - 9:30 - 11:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 11 - 20 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 02.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje - odborný seminár
Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa
20.03.2019 - 08:30
PDF icon pozvanka_na_seminar_20_03_2019.pdf, Súbor navratka_aktualne_otazky_fg_marec_2019.docx

Cieľová skupina:
občianska náuka, odborné predmety – ekonomické vedy Odborno-metodický seminár organizovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky je určený učiteľom základných a stredných škôl a koordinátorom finančného vzdelávania na školách.Účastníci seminára sú učitelia občianskej náuky na základných a stredných školách, učitelia ekonomických predmetov na stredných školách a koordinátori finančného vzdelávania na školách. Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie finančnej gramotnosti učiteľov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na imlementáciu požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.
MPC organizuje - odborný seminár
Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa
15.10.2019 - 08:30
PDF icon pozvanka_fg_oktober_2019-upr.pdf

Cieľová skupina:
učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.
MPC organizuje - odborný seminár
Aktuálne otázky v riadení škôl a ŠZ z pohľadu štátnej školskej inšpekcie
27.02.2019 - 09:00
Microsoft Office document icon seminar_ssi_pozvanka_27._2._2019.doc

Cieľová skupina:
riaditeľ, zástupca riaditeľa Cieľom Štátnej školskej inšpekcie je aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania – na základe externej evalvácie poskytovať objektívne zistenia o stave výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a zároveň poskytnúť informácie vo forme spätnej väzby školám a školským zariadeniam, rodičom, zriaďovateľom a ďalším zainteresovaným v oblasti vzdelávania. Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijné kompetencie účastníkov seminára, vedúcich zamestnancov škôl a ŠZ v oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Obsah seminára je spracovaný na základe analýzy realizovanej  inšpekčnej činnosti štátnej školskej inšpekcie.
MPC organizuje - odborný seminár
Aktuálne problémy v sociálnej pedagogike a v oblasti profesie sociálnych pedagógov na Slovensku
08.11.2018 - 09:00
Microsoft Office document icon navratka_seminar_sp_08_11_2018.doc, Microsoft Office document icon pozvanka_mpc_soc_ped_seminar_08_11_2018_stara_radnica.doc

Cieľová skupina:
sociálny pedagóg Podujatie je určené pre sociálnych pedagógov škôl a školských zariadení, odbornou garantkou a prednášajúcou odborného seminára je prof. PhDr. Jolana Hroncová,PhD. RP MPC Bratislava ho organizuje v spolupráci s Katedrou pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Asociáciou sociálnych pedagógov,o.z. a Múzeom mesta Bratislavy (Múzeum dejín mesta - Stará radnica). Cieľom podujatia je priblížiť aktuálne problémy sociálnej pedagogiky a profesie sociálny pedagóg na Slovensku.  
MPC organizuje -
Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka
21.02.2017 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.
MPC organizuje -
Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu
09.03.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie 08:00 – 08:30 h Prezentácia účastníkov 08:30 – 09:00 h Otvorenie                         Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom                         Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina 09:00 – 10:00 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite                        Anna Brezinová, MŠ Východná; Mgr. Zuzana Strychová, MŠ Liptovský Mikuláš; Iveta Vlčková, MŠ Kysucké Nové Mesto 10:00 – 10:15 h Prestávka 10:15 – 11:15 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite                        Mgr. Boris Hnila, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice; Mgr. Marcela Hollá, Gymnázium Liptovský Mikuláš, RNDr. Katarína Laštíková, Gymnázium Žilina 11:15 – 11:45 h Globálne vzdelávanie – zodpovedná spotreba                        Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj 11:45 – 12:15 h Prestávka 12:15 – 12:45 h Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie                         PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 12:45 – 13:45 h Workshop                         PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina 13:45 – 14:00 h Záver
MPC organizuje - odborný seminár
Aplikácia tém Globálneho vzdelávania do aktivít pre rôzne vzdelávacie oblasti Štátneho vzdelávacieho programu
13.12.2018 - 08:30
Súbor pozvanka_-_navratka.docx

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom odborného semináru je posilniť a rozšíriť kompetencie učiteľov integrujúcich globálnu výchovu do rôznych vzdelávacích oblastí ŠVP.
MPC organizuje -
Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra
01.03.2018 - 08:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.
MPC organizuje -
Aplikačné úlohy zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov v primárnom vzdelávaní
27.03.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre primárne vzdelávanie Interaktívny seminár bude zameraný na prezentáciu aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a tiež na možnosti ich implementácie do edukačného procesu.
MPC organizuje - odborný seminár
Atestačné minimum
22.03.2018 - 12:30

Cieľová skupina:
učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie, predstaviť rámcový návrh projektu atestačnej práce prvej atestácie. Lektor: PhDr. Maroš Dvorský Program: 1. Otvorenie 2. Základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie 3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce 4. Diskusia Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počett účastníkov je 32): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pz4qj1ZZx54xgKXvUL_C4k9RuWvW-aVK1xxAV2eUkP8/edit?usp=sharing