Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 50 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 10. júl 2020 - 9:45 - 11:45
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 24. júl 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 9

Obsadené: 6 z 15
Termín: 14. august 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Vieme zvládať šikanovanie v školách?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 24

Obsadené: 1 z 25
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 25. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Ing. Drahoslav Knapík
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Tvorba modernej keramiky
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 11. august 2020 - 8:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Stretnutia s umelou inteligenciou
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 8 z 10
Termín: 5. august 2020 - 8:30 - 12:30
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Spoznávame mesto Košice a jeho okolie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 19. august 2020 - 8:00 - 12:30
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Spoznajte svojich ľudí
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 6 z 12
Termín: 25. august 2020 - 12:30 - 14:30
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 8 z 10
Termín: 8. júl 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Spätnoväzbové hodnotenie, formatívne hodnotenie, sebahodnotenie žiakov všetkých stupňov škôl
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 18. august 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PhDr. Darina Gogolová, PhD.
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 21. júl 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 10 z 15
Termín: 22. júl 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 12

Obsadené: 3 z 15
Termín: 12. august 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 12. august 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Škola florbalu
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 27. august 2020 - 8:00 - 12:15
Lektori:
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Pavol Blaško
Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 0 z 14
Termín: 3. august 2020 - 9:00 - 13:15
Lektori:
PhDr. Renáta Varhoľáková
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 16

Obsadené: 0 z 16
Termín: 13. august 2020 - 9:00 - 13:30
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 3 z 10
Termín: 11. august 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 7. júl 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 1 - 10 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 02.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje -
„Zelené siete - inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ“
05.10.2018 - 09:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom odborného seminára je prezentovať  učiteľom biológie, environmentálnej výchovy a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ možnosti využitia školských záhrad a školských areálov na plnenie cieľov z predmetu biológie a environmentálnej výchovy.  
MPC organizuje - Workshop
„Zelená sieť v škole“
23.10.2019 - 09:00
Súbor pozvanka_23.10._mpc_kn_kv.docx

Cieľová skupina:
učiteľ, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v spolupáci s Metodicko-pedagogickým centrom v Komárne Vás pozývajú na environmentálny workshop pre pedagógov pod názvom „Zelená sieť v škole“. Workshop sa uskutoční 23. októbra 2019 od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch Metodicko- pedagogického centra v Komárne. Tešíme sa na Vašu účasť.
MPC organizuje -
„Možnosti efektívneho využívania Elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ“
08.11.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ Informačný seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti využívania elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ . Cieľom informačného semináru je poskytnúť praktické skúsenosti z efektívneho využívania elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ.
MPC organizuje -
„Aktivizujúce metódy podporujúce aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia“
19.10.2018 - 11:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Účastníci budú mať možnosť si v reálnej vyučovacej hodine Biológie v 6. ročníku ZŠ pozrieť si vybrané cvičenia a aktivity. Prínosom bude tiež vzájomná výmena skúseností pedagógov s implementáciou aktivizujúcich metód do edukačného procesu. Cieľom otvorenej hodiny je prezentovať učiteľom sekundárneho vzdelávania príklady aktivizujúcich metód podporujúcich aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia.
MPC organizuje - odborný seminár
Zvládanie šikanovania v základných školách
19.10.2018 - 08:30
Microsoft Office document icon poa_7_624_2018_mo.doc, Microsoft Office document icon navratka.doc

Cieľová skupina:
učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie RP MPC Prešov organizuje dňa 19. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov základných škôl Prešovského i Košického kraja pod názvom Zvládanie šikanovania v základných školách. Cieľom seminára je aktualizovať teoretické poznatky pedagógov z oblasti problematiky šikanovania, rozvíjať  profesijné kompetencie učiteľov základných škôl o spôsobilosť monitorovať prejavy a výskyt šikanovania. Zámerom odborného seminára je upriamiť pozornosť na Smernicu MŠVVaŠ  SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách  a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2018. Účastníci získajú informácie o stratégiách v prevencii šikanovania  a zároveň im budú  prezentované  postupy a zásady pri riešení  jednotlivých prípadov šikanovania v zmysle platnej legislatívy.
MPC organizuje - Workshop
Život jednej steny - výtvarný workshop
27.05.2019 - 08:30
Súbor pozvanka.docx, Súbor navratka.rtf

Cieľová skupina:
vychovávateľ Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti vychovávateľov pri aplikácii inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. V nadväznosti na tvorivý výtvarný workshop bude nasledovať prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a možností implementácie niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej činnosti v esteticko-výchovnej oblasti ŠKD a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.
MPC organizuje - odborný seminár
Zdravotná výchova v materskej škole
28.02.2019 - 08:30
PDF icon pozvánka, Súbor mpc_navratka_28.2.2019_zdravotna_vychova2.docx

Cieľová skupina:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie       Cieľom odborného semniára je poznať možnosti implementácie projektov Slovenského červeného kríža do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a ich prepojenie na aktuálny Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
MPC organizuje - odborný seminár
Zdravie a duševné zdravie - Virtuálny svet a závislosti od internetu a ďalších technológií
03.12.2018 - 13:30

Cieľová skupina:
učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, koordinátor prevencie, psychológ, školský psychológ, sociálny pedagóg Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií. Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou,  z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN v Bratislave   Cieľ seminára: rozšíriť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a  zvýšiť informovanosť pedagogických a odborných zamestnancov o zmenách správania žiakov a tendenciách nezdravého až patologického správania žiakov základných a stredných škôl.  
MPC organizuje -
Zážitková pedagogika pomocou dramatických prvkov a ich využitie na základných školách s VJM
25.10.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ Vlastnosti zážitkovej pedagogiky pomocou dramatických prvkov. Využitie zážitku z hry dopredu stanoveným pedagogickým cieľom. Osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca prostredníctvom dramatických prvkov. Prostredníctvom hier a dramatických cvičení vytvárať priateľskú atmosféru v kolektíve. Prednášajúca: Mgr. Csilla Szabó
MPC organizuje -
Workshop pre pedagógov výtvarných predmetov
19.09.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár, určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl, predstaví metodiku práce s výstavou a prepojí prehliadku výstavy s tvorivými aktivitami. Lektorka: Mgr. Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička Čo pre teba znamená žiť na Slovensku? Výstava Orly & holubice je o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Ocitneme sa na zastávke autobusu, na lodi, v stánku PNS, v drevenici, v školskej triede či v cudzej izbe. Umelci zo Slovenska a Nemecka sa každý svojim pohľadom pozreli na nedávnu minulosť, ktorú zažili v Nemecku (NDR) aj na Slovensku (v ČSSR) počas obdobia komunizmu. Neexistovali vtedy mobily, počítače, internet, informácie boli cenzurované a ak niekto „vyčnieval z davu“ mohlo to mať svoje následky. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme hľadať odpovede na otázky, čo pre nás dnes znamená identita národa a čo ju vytvára, aké symboly ku štátom a krajinám patria,  ako sa tvoria a čo pre nás znamenajú.