Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 49 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA
Typ podujatia: Iné
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 26. august 2020 - 8:30 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová
Mgr. Apolónia Sejková
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 26. august 2020 - 8:00 - 11:15
Lektori:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 31. august 2020 - 10:00 - 13:30
Lektori:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
Mgr. Mária Oľšavská
AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 19. august 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Analýzy súčasného stavu rozvoja školy, autoevalvácia školy, autodiagnostika vedúceho pedagogického zamestnaca
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Stredná odborná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 26. august 2020 - 8:00 - 12:30
Lektori:
Ing. Vladimír Figel
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Dramatická výchova pre súčasnú školu
Typ podujatia: Iné
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 0 z 15
Termín: 27. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Andrea Makišová
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 26. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Formatívne hodnotenie v súčinnosti s rozvíjaním matematickej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 10:45
Lektori:
PaedDr. Monika Gregušová
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 27. august 2020 - 8:30 - 11:45
Lektori:
PaedDr. Monika Gregušová
Formatívne hodnotenie žiakov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 27. august 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 20. august 2020 - 8:30 - 13:00
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 20. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
PaedDr. Zuzana Farkašová
INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
PaedDr. Jana Paleschová
Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 18. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 7 z 10
Termín: 10. júl 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 9 z 10
Termín: 2. júl 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 8. júl 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 24. august 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Trnava
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 11 z 15
Termín: 26. august 2020 - 9:00 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD. POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 1 - 10 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 02.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje -
Ozveny historických výročí
16.04.2018 - 00:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter. Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí. Diskusia.
MPC organizuje - konferencia
Medzinárodný deň Rómov
09.04.2019 - 08:30
Microsoft Office document icon konferecia_9_4_2019.doc

Cieľová skupina:
učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, pedagogický asistent, špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP, psychológ, školský psychológ Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.
MPC organizuje -
Agenda 2030 - Environmentálne ciele globálneho vzdelávania
13.11.2018 - 09:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Vzdelávanie je zamerané  na   ciele udržateľného rozvoja sprostredkované žiakom cez konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatických zmien a environmentálnej spravodlivosti. Účastníci vzdelávania získajú skúsenosti a námety, ako žiakom tému Agendy 2030 priblížiť zmysluplne a zaujímavo, na konkrétnych príkladoch.
MPC organizuje - odborný seminár
Ako čeliť dezinformáciám
14.11.2018 - 09:00
Súbor pozvanka_kosice_14.11.2018.docx, Súbor navratka_kosice_14.11.2018.docx

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie Cieľom podujatia bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (včítane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese). Lektorom tejto vzdelávacej aktivity bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie. Program: 1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára 2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách 3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia     v informačnom chaose 4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí
MPC organizuje - odborný seminár
AKO ČELIŤ DEZINFORMÁCIÁM
13.11.2018 - 09:00
Súbor navratka_presov.docx

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie 1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára (09:00 – 09:30 hod.) 2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách 3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose 4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí V prípade Vašej účasti na seminári pošlite elektronicky na dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk vyplnenú návratku do 07. 11. 2018. Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.
MPC organizuje -
Ako efektívne realizovať kooperatívne učenie žiakov
19.10.2018 - 09:00
PDF icon Pozvánka na seminár, PDF icon Postup prihlasovania na odborné semináre MPC

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie Cieľom odborného seminára je rozvíjanie kompetencií učiteľov potrebných na efektívne realizovanie kooperatívneho učenia žiakov. Účastníci odborného seminára sa oboznámia s metodologickými východiskami realizácie kooperatívneho učenia, návrhmi na začlenenie kooperatívneho učenia do vyučovacích hodín, uplatnením kľúčových princípov kooperatívneho učenia pri tvorbe kooperatívnych úloh a spôsobmi rozvoja sociálnych zručností žiakov v kooperatívnom učení.   Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné, aby ste boli registrovaný(á) cez web stránku MPC a prihlásený(á) ako užívateľ(ka). Tlačítka Registrácia a Prihlásenie nájdete v pravom hornom rohu stránky.
MPC organizuje - Workshop
Ako opravovať maturitné slohové práce z anglického jazyka podľa nových kritérií
09.01.2019 - 08:00
PDF icon pozvanka_9_1_2019_aj.pdf, Súbor navratka_anj_9.1.2019.docx

Cieľová skupina:
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie Cieľ: Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR a vedieť aplikovať získané informácie v praxi. Cieľová skupina: učiteľ anglického jazyka strednej  školy Program: 08:00 - 11:00      Informácie o nových  kritériách  hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  žiakov SŠ z                              anglického jazyka na základe dokumentov Referenčný Rámec a Cieľové požiadavky na vedomosti a                             zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová. 11:00 - 11:30      Obedová prestávka 11:30 - 14:00      Intenzívny výcvik hodnotenia písomnej odpovede - aplikačné úlohy zamerané na rozvoj presnosti hodnotenia                             písomnej odpovede v oblastiach:  I. obsah textu, II. členenie a stavba textu, III. gramatika, IV. slovná zásoba  -                             doc. Bérešová.  
MPC organizuje - odborný seminár
Ako písať atestačnú prácu na 1. atestáciu v odbore vychovávateľ
25.03.2019 - 08:30
PDF icon pozvanka.pdf

Cieľová skupina:
vychovávateľ Cieľom podujatia je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie, o požiadavkách na formálnu a obsahovú stránku atestačnej práce v odbore vychovávateľ.
MPC organizuje -
Ako využívať interaktívnu techniku vo vyučovacom procese
05.04.2018 - 13:00

Cieľová skupina:
učiteľ Ukážka využitia tabletov a interaktívnej tabule vo vyučovacom procese na základnej škole. Predstavenie vhodných aplikácií pre rôzne predmety, možnosti ich inštalovania, metodika práce s interaktívnou technikou.
MPC organizuje -
Ako žiakom pútavo priblížiť významné osmičkové roky v slovenských dejinách?
19.10.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Vzdelávanie je zamerané  na   prezentovanie výchovno-vzdelávacích aktivít  spojených s  významnými  historickými medzníkmi dejín Slovenska v roku 2018.  Podujatie je určené pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov, ale aj pre všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín atraktívnym a pútavým spôsobom a podporiť tak vytváranie obrazov o našej histórii, ktoré prispejú k pochopeniu jej posolstva pre súčasnosť.