Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 120 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom služby RoboBraille
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 8

Obsadené: 12 z 20
Termín: 16. december 2019 - 8:30 - 12:30
Lektori:
Stevns
Ballieu Christensen
Zvyšovanie sebestačnosti detí a žiakov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom služby RoboBraille
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 11

Obsadené: 9 z 20
Termín: 16. december 2019 - 13:00 - 17:00
Lektori:
Stevns
Ballieu Christensen
Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 48

Obsadené: 2 z 50
Termín: 19. február 2020 - 9:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Monika Gregušová
Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 24

Obsadené: 16 z 40
Termín: 18. február 2020 - 9:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 14

Obsadené: 1 z 15
Termín: 10. júl 2020 - 9:45 - 11:45
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Využitie virtuálno-realitných technológií a piktogramov vo výchovno-vzdelávacom procese detí a žiakov s postihnutím.
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 9

Obsadené: 31 z 40
Termín: 26. február 2020 - 12:00 - 17:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
PaedDr. Mgr. Darina Petriková, PhD.
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 9

Obsadené: 6 z 15
Termín: 14. august 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 24. júl 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Využitie ľudového ornamentu vo výchovno-vzdelávacích aktivitách
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 12. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Stredná odborná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 16

Obsadené: 14 z 30
Termín: 13. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 19

Obsadené: 11 z 30
Termín: 12. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Stredná odborná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 1

Obsadené: 25 z 26
Termín: 26. február 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 46

Obsadené: 24 z 70
Termín: 21. október 2019 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Žilina

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 13

Obsadené: 57 z 70
Termín: 22. október 2019 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 48

Obsadené: 52 z 100
Termín: 4. november 2019 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 10

Obsadené: 90 z 100
Termín: 5. november 2019 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Branislav Hudcovský
Vieme zvládať šikanovanie v školách?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 24

Obsadené: 1 z 25
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Umenie Podkarpatskej Rusi
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 11

Obsadené: 14 z 25
Termín: 5. február 2020 - 10:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Učiť sa gramatiku hrou
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 7

Obsadené: 13 z 20
Termín: 13. január 2020 - 14:00 - 17:00
Lektori:
Mgr. Eléa Grammatico
Tvorba úloh maturitných zadaní v predmete biológia
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov

Ponuka je naplnená/nedostupná
Mám záujem

Voľné miesta: 38

Obsadené: 22 z 60
Termín: 7. november 2019 - 9:00 - 14:15
Lektori:
RNDr. Erika Fryková POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 1 - 10 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 03.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje -
„Zelené siete - inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ“
05.10.2018 - 09:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom odborného seminára je prezentovať  učiteľom biológie, environmentálnej výchovy a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ možnosti využitia školských záhrad a školských areálov na plnenie cieľov z predmetu biológie a environmentálnej výchovy.  
MPC organizuje - Workshop
„Zelená sieť v škole“
23.10.2019 - 09:00
Súbor pozvanka_23.10._mpc_kn_kv.docx

Cieľová skupina:
učiteľ, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Stredisko environmentálnej výchovy Dropie v spolupáci s Metodicko-pedagogickým centrom v Komárne Vás pozývajú na environmentálny workshop pre pedagógov pod názvom „Zelená sieť v škole“. Workshop sa uskutoční 23. októbra 2019 od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch Metodicko- pedagogického centra v Komárne. Tešíme sa na Vašu účasť.
MPC organizuje -
„Možnosti efektívneho využívania Elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ“
08.11.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ Informačný seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti využívania elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ . Cieľom informačného semináru je poskytnúť praktické skúsenosti z efektívneho využívania elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ.
MPC organizuje -
„Aktivizujúce metódy podporujúce aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia“
19.10.2018 - 11:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Účastníci budú mať možnosť si v reálnej vyučovacej hodine Biológie v 6. ročníku ZŠ pozrieť si vybrané cvičenia a aktivity. Prínosom bude tiež vzájomná výmena skúseností pedagógov s implementáciou aktivizujúcich metód do edukačného procesu. Cieľom otvorenej hodiny je prezentovať učiteľom sekundárneho vzdelávania príklady aktivizujúcich metód podporujúcich aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia.
MPC organizuje - odborný seminár
Zvládanie šikanovania v základných školách
19.10.2018 - 08:30
Microsoft Office document icon poa_7_624_2018_mo.doc, Microsoft Office document icon navratka.doc

Cieľová skupina:
učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie RP MPC Prešov organizuje dňa 19. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov základných škôl Prešovského i Košického kraja pod názvom Zvládanie šikanovania v základných školách. Cieľom seminára je aktualizovať teoretické poznatky pedagógov z oblasti problematiky šikanovania, rozvíjať  profesijné kompetencie učiteľov základných škôl o spôsobilosť monitorovať prejavy a výskyt šikanovania. Zámerom odborného seminára je upriamiť pozornosť na Smernicu MŠVVaŠ  SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách  a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2018. Účastníci získajú informácie o stratégiách v prevencii šikanovania  a zároveň im budú  prezentované  postupy a zásady pri riešení  jednotlivých prípadov šikanovania v zmysle platnej legislatívy.
MPC organizuje - Workshop
Život jednej steny - výtvarný workshop
27.05.2019 - 08:30
Súbor pozvanka.docx, Súbor navratka.rtf

Cieľová skupina:
vychovávateľ Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti vychovávateľov pri aplikácii inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. V nadväznosti na tvorivý výtvarný workshop bude nasledovať prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a možností implementácie niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej činnosti v esteticko-výchovnej oblasti ŠKD a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.
MPC organizuje - odborný seminár
Zdravotná výchova v materskej škole
28.02.2019 - 08:30
PDF icon pozvánka, Súbor mpc_navratka_28.2.2019_zdravotna_vychova2.docx

Cieľová skupina:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie       Cieľom odborného semniára je poznať možnosti implementácie projektov Slovenského červeného kríža do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a ich prepojenie na aktuálny Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
MPC organizuje - odborný seminár
Zdravie a duševné zdravie - Virtuálny svet a závislosti od internetu a ďalších technológií
03.12.2018 - 13:30

Cieľová skupina:
učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, koordinátor prevencie, psychológ, školský psychológ, sociálny pedagóg Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií. Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou,  z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN v Bratislave   Cieľ seminára: rozšíriť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a  zvýšiť informovanosť pedagogických a odborných zamestnancov o zmenách správania žiakov a tendenciách nezdravého až patologického správania žiakov základných a stredných škôl.  
MPC organizuje -
Zážitková pedagogika pomocou dramatických prvkov a ich využitie na základných školách s VJM
25.10.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ Vlastnosti zážitkovej pedagogiky pomocou dramatických prvkov. Využitie zážitku z hry dopredu stanoveným pedagogickým cieľom. Osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca prostredníctvom dramatických prvkov. Prostredníctvom hier a dramatických cvičení vytvárať priateľskú atmosféru v kolektíve. Prednášajúca: Mgr. Csilla Szabó
MPC organizuje -
Workshop pre pedagógov výtvarných predmetov
19.09.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár, určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl, predstaví metodiku práce s výstavou a prepojí prehliadku výstavy s tvorivými aktivitami. Lektorka: Mgr. Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička Čo pre teba znamená žiť na Slovensku? Výstava Orly & holubice je o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Ocitneme sa na zastávke autobusu, na lodi, v stánku PNS, v drevenici, v školskej triede či v cudzej izbe. Umelci zo Slovenska a Nemecka sa každý svojim pohľadom pozreli na nedávnu minulosť, ktorú zažili v Nemecku (NDR) aj na Slovensku (v ČSSR) počas obdobia komunizmu. Neexistovali vtedy mobily, počítače, internet, informácie boli cenzurované a ak niekto „vyčnieval z davu“ mohlo to mať svoje následky. Prostredníctvom tvorivých aktivít budeme hľadať odpovede na otázky, čo pre nás dnes znamená identita národa a čo ju vytvára, aké symboly ku štátom a krajinám patria,  ako sa tvoria a čo pre nás znamenajú.