Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 44 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 8. júl 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
Mgr. Slávka Gécová
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 8. júl 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 9 z 10
Termín: 8. júl 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 13. júl 2020 - 10:30 - 12:00
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 2 z 12
Termín: 15. júl 2020 - 12:30 - 14:30
Lektori:
Mgr. Slávka Gécová
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 8

Obsadené: 7 z 15
Termín: 21. júl 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Aktivity tvorivého písania na vyučovacích hodinách
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 7 z 10
Termín: 21. júl 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Mária Onušková
Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 2 z 14
Termín: 3. august 2020 - 9:00 - 13:15
Lektori:
PhDr. Renáta Varhoľáková
Tvorba modernej keramiky
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 11. august 2020 - 8:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 12. august 2020 - 10:00 - 11:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
SLOVNÉ HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 12. august 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na prvom stupni ZŠ s VJM; Využitie prvkov zážitkovej pedagogiky na prvom stupni ZŠ s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 1 z 16
Termín: 13. august 2020 - 9:00 - 13:30
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 3

Obsadené: 12 z 15
Termín: 14. august 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 6 z 15
Termín: 18. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Spoznávame mesto Košice a jeho okolie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 5 z 12
Termín: 19. august 2020 - 8:00 - 12:30
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 7 z 12
Termín: 19. august 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 19. august 2020 - 10:00 - 12:00
Lektori:
Mgr. Slávka Gécová
Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 20. august 2020 - 8:30 - 13:00
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 20. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
PaedDr. Zuzana Farkašová
Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 20. august 2020 - 12:30 - 14:30
Lektori:
Mgr. Slávka Gécová POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 1 - 10 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 08.07.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje -
Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka
21.02.2017 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.
MPC organizuje -
Rozvoj gramotností pre 21. storočie
23.03.2017 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Odborný seminár je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti uplatňovania aktivít zameraných na podporu riešenia problémov, kritického myslenia, rozhodovania sa, tvorivosti a inovácií, práce s informáciami, podnikateľských kompetencií a finančnej zodpovednosti. Prezentuje možnosti  rozvoja funkčnej gramotnosti.
MPC organizuje -
Historické výročia 2018
23.01.2018 - 10:30

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky , Metodicko -pedagogické centrum a Múzeum mesta Bratislavy. Cieľom podujatia je prezentovať účastníkom návrh aktivít pre učiteľov a žiakov, ktoré budú  obsahovo zamerané na predmetné historické udalosti.   
MPC organizuje - odborný seminár
Edukačná hra a finančná gramotnosť
25.01.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
všetci Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb. Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier . Učitelia stredných škôl Prešovského a Košického kraja budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese.
MPC organizuje -
Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia
06.02.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár je určený pre učiteľov Aplikovanej ekonómie. Na seminári budú prezentované možnosti premeny podnikateľského nápadu do reálnej praxe prostredníctvom metodiky Business Model Canvasskúseností. Účastníci seminára budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti s yvučovaním predmetu.
MPC organizuje -
Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole
19.02.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť informácie o možnostiach a potrebách vzdelávania detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie.
MPC organizuje -
Informácie a dezinformácie na Internete
27.02.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár je venovaný problematike súčasného informačného sveta, potrebe kritického rozlišovania pravdivých, zavádzajúcich a lživých informácií. Skúsený žurnalista v diskusii  s učiteľmi zo základných a stredných škôl odkryje zákulisie mediálneho sveta a poukáže na riziká a možnosti práce na sociálnych sieťach. Bude prezentovať možnosti prezentovania tejto problematiky žiakom a materiály, ktoré môžu učitelia vo svojej práci využiť.
MPC organizuje -
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA
28.02.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégii ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov.   
MPC organizuje -
Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie
28.02.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.
MPC organizuje -
Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra
01.03.2018 - 08:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.