Vzdelávacie podujatia (odborné semináre, konferencie...)

PDF - semináre a konferencie na 2. štvrťrok 2019

PDF - semináre a konferencie na 1. štvrťrok 2019


Kalendár - semináre a konferencieZobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 127 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise

Ponuka odborných podujatí

 Ponuka odborných podujatí.xlsx
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Finančná odysea
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 19 z 20
Termín: 29. september 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
MUDr. Milan Pavlík
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 3 z 18
Termín: 29. september 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, seminárna miestnosť na 2. poschodí

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 1 z 18
Termín: 30. september 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Pozitívna klíma triedy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 10 z 12
Termín: 30. september 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 30. september 2020 - 16:45 - 19:00
Lektori:
Mgr. Janka Strnisková
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 21 z 25
Termín: 6. október 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Paleschová
Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 3 z 12
Termín: 6. október 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 17 z 30
Termín: 6. október 2020 - 10:00 - 13:30
Lektori:
doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD.
Tvorba úloh k rôznym druhov textov podľa procesov porozumenia na prvom stupni...
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Miestnosť č. 31

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 7. október 2020 - 8:00 - 13:15
Lektori:
Mgr. Jozef Bernát
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 7. október 2020 - 8:00 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Výtvarná výchova 1 Naturálny motív
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Banská Bystrica, Horná 97, učebňa 4. poschodie

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 17 z 20
Termín: 7. október 2020 - 8:30 - 15:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
Prešov, Tarasa Ševčenka 11, veľká aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 44 z 45
Termín: 7. október 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Telo, forma, gesto
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
Východoslovenská galéria, Hlavná 110/27, Košice

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 7. október 2020 - 10:00 - 13:15
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Mgr. Petra Filipiaková
Prokrastinácia a jej využitie v edukácii 2
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
RP MPC, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 7. október 2020 - 11:30 - 16:30
Lektori:
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Podpora funkčnej gramotnosti žiakov na prvom stupni základnej školy
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600

Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 7. október 2020 - 13:00 - 18:00
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Edukácia žiakov k eliminácii extrémizmu
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
T. Ševčenka 11, Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 10 z 20
Termín: 8. október 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Elena Cinová
Environmentálne zážitkové vzdelávanie zamerané na význam prírodných ekosystémov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8)

Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 25

Obsadené: 0 z 25
Termín: 8. október 2020 - 10:00 - 12:30
Lektori:
Tomáš Šmátrala
Michaela Kršáková
Analytická geometria v prostredí interaktívneho softvéru GeoGebra
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 3 z 10
Termín: 8. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
RNDr. Eva Rusnáková
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie odborného zamestnanca
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov, malá aula

Pracovisko MPC: Prešov
Voľné miesta: 16

Obsadené: 9 z 25
Termín: 13. október 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Ľudské práva vo vyučovaní so zameraním na problematiku šikany a kyberšikany
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
DP MPC, Oravská cesta 11, Žilina - červená aula (prízemie)

Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 8 z 20
Termín: 13. október 2020 - 9:00 - 12:15
Lektori:
Mgr. Michal Horváth POSTUP PRIHLASOVANIA na odborné semináre MPC

Zobrazujem podujatia 1 - 10 z celkového počtu 235 podujatí.
Vyberte regionálne pracovisko, ktoré zabezpečuje organizovanie podujatí.
Napr., 26.09.2020
Organizátor Typ podujatia Podujatie Začiatok podujatia Cieľová skupina Popis podujatia
MPC organizuje -
Anglický jazyk – rozvoj slovnej zásoby vo vyučovaní anglického jazyka
21.02.2017 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Cieľom metodického  semináru  je  poskytnúť informácie o inovatívnych postupoch vo výučbe anglického jazyka na základných školách.
MPC organizuje -
Rozvoj gramotností pre 21. storočie
23.03.2017 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Odborný seminár je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti uplatňovania aktivít zameraných na podporu riešenia problémov, kritického myslenia, rozhodovania sa, tvorivosti a inovácií, práce s informáciami, podnikateľských kompetencií a finančnej zodpovednosti. Prezentuje možnosti  rozvoja funkčnej gramotnosti.
MPC organizuje -
Historické výročia 2018
23.01.2018 - 10:30

Cieľová skupina:
učiteľ Odborný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky , Metodicko -pedagogické centrum a Múzeum mesta Bratislavy. Cieľom podujatia je prezentovať účastníkom návrh aktivít pre učiteľov a žiakov, ktoré budú  obsahovo zamerané na predmetné historické udalosti.   
MPC organizuje - odborný seminár
Edukačná hra a finančná gramotnosť
25.01.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
všetci Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb. Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier . Učitelia stredných škôl Prešovského a Košického kraja budú mať možnosť v rámci seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom hry je naučiť sa hospodáriť s osobnými financiami a zvládať rôzne životné finančné riziká. Zároveň budú mať príležitosť diskutovať o využití tejto učebnej pomôcky v edukačnom procese.
MPC organizuje -
Inovačné trendy vo vyučovaní o podnikaní, ekonómie a finančného riadenia
06.02.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár je určený pre učiteľov Aplikovanej ekonómie. Na seminári budú prezentované možnosti premeny podnikateľského nápadu do reálnej praxe prostredníctvom metodiky Business Model Canvasskúseností. Účastníci seminára budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti s yvučovaním predmetu.
MPC organizuje -
Integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v materskej škole
19.02.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie Cieľom odborného  seminára  je  poskytnúť informácie o možnostiach a potrebách vzdelávania detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie.
MPC organizuje -
Informácie a dezinformácie na Internete
27.02.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Odborný seminár je venovaný problematike súčasného informačného sveta, potrebe kritického rozlišovania pravdivých, zavádzajúcich a lživých informácií. Skúsený žurnalista v diskusii  s učiteľmi zo základných a stredných škôl odkryje zákulisie mediálneho sveta a poukáže na riziká a možnosti práce na sociálnych sieťach. Bude prezentovať možnosti prezentovania tejto problematiky žiakom a materiály, ktoré môžu učitelia vo svojej práci využiť.
MPC organizuje -
Prírodovedná gramotnosť v kontexte merania PISA
28.02.2018 - 08:30

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Obsah a spracovanie výsledkov merania prírodovednej gramotnosti vo výskume PISA, ukážky a rozbor učebných úloh na rôzne úrovne prírodovednej gramotnosti, aplikácia učebných  metód a efektívnych stratégii ktoré rozvíjajú prírodovednú gramotnosť žiakov.   
MPC organizuje -
Prírodné a kultúrne osobitosti krajín juhovýchodnej Ázie
28.02.2018 - 09:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie Rozvoj prírodovednej a občianskej gramotnosti  žiakov na základe poznania osobitostí  rôznych krajín sveta. Historické, spoločenské, kultúrne a prírodné zaujímavosti Vietnamu a Kambodže. Seminár je určený pre učiteľov  geografie, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov druhého  stupňa základnej školy a  strednej školy.
MPC organizuje -
Aplikácia vybraných foriem úloh na rozvoj čitateľských zručností žiakov základnej školy v predmete slovenský jazyk a literatúra
01.03.2018 - 08:00

Cieľová skupina:
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie Učitelia slovenského jazyka a literatúry 2. stupňa základnej školy budú analyzovať vybraný vecný alebo literárny text a tvoriť k nemu v rôznych formách úlohy zamerané na rozvoj čitateľských zručností žiakov. Pracovné skupiny budú prezentovať svoje úlohy, hľadať alternatívy jednotlivých foriem úloh a posudzovať ich vhodnosť na rozvoj čitateľských zručností žiakov v súlade s procesmi porozumenia.