Ponuka odborných vzdelávacích podujatí + prihlásenie na vzdelávanie

Zobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 74 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)
Typ podujatia: Informačný seminár - prezenčné vzdelávanie
MPC RP Prešov

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 19 z 20
Termín: 20. október 2020 - 8:00 - 12:00
Lektori:
PaedDr. Jana Paleschová
Nová systematika živých organizmov
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
online miestnosť

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 7

Obsadené: 8 z 15
Termín: 20. október 2020 - 8:30 - 11:15
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Typ podujatia: Webinár - prezenčné vzdelávanie
LMS Moodle kurz a online miestnosť

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 20. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Život jednej steny
Typ podujatia: Workshop - prezenčné vzdelávanie
ŠI SOŠ Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen

Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 22. október 2020 - 8:00 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
V znamení prírody
Typ podujatia: Výstava - prezenčné vzdelávanie
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 9

Obsadené: 11 z 20
Termín: 22. október 2020 - 9:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Slávka Gécová
Rozvoj školy a školského zariadenia s indexom inklúzie
Typ podujatia: Webinár - prezenčné vzdelávanie
LMS Moodle kurz a online miestnosť

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 14 z 15
Termín: 22. október 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Marcel Kurty
Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo...
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 27. október 2020 - 8:45 - 14:00
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Vytváranie a využívanie elektronických testov
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 13 z 18
Termín: 27. október 2020 - 9:00 - 14:15
Lektori:
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 28. október 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Ing. František Greif
Ako zapracovať do ŠkVP NŠFG
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 28. október 2020 - 16:00 - 17:30
Lektori:
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca v ZŠ s VJM
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 18 z 20
Termín: 29. október 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti I
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 19

Obsadené: 1 z 20
Termín: 29. október 2020 - 15:00 - 17:30
Lektori:
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Geologické a paleontologické témy vo vyučovaní predmetov biológia a geografia
Typ podujatia: Odborný seminár - prezenčné vzdelávanie
online miestnosť

Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 5

Obsadené: 10 z 15
Termín: 3. november 2020 - 8:30 - 11:15
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Stratégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej...
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 9 z 15
Termín: 4. november 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Jozef Bernát
Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
Typ podujatia: Webinár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 3 z 15
Termín: 4. november 2020 - 13:30 - 15:30
Lektori:
Ing. František Greif
Aktivity využívajúce Scratch a Micro:bit
Typ podujatia: Workshop - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 11 z 15
Termín: 4. november 2020 - 14:30 - 16:00
Lektori:
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 12 z 15
Termín: 4. november 2020 - 14:30 - 16:00
Lektori:
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce
Typ podujatia: Odborný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 29

Obsadené: 11 z 40
Termín: 5. november 2020 - 9:00 - 11:15
Lektori:
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 13 z 15
Termín: 5. november 2020 - 9:30 - 11:30
Lektori:
PaedDr. Eva Bruteničová
Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie
Typ podujatia: Informačný seminár - online vzdelávanie
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 6. november 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová