Ponuka vzdelávacích podujatí

Zobrazujem vzdelávania 1 - 20 z celkového počtu 20 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Predčitateľská gramotnosť
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 10. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Mgr. Emília Petrovská
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 11

Obsadené: 1 z 12
Termín: 10. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Trnava
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 6 z 12
Termín: 10. jún 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 11. jún 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Média a cirkev
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 8 z 10
Termín: 11. jún 2020 - 15:00 - 16:00
Lektori:
doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD.
Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 0 z 20
Termín: 15. jún 2020 - 9:30 - 11:30
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Slovné hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ s VJM - A tanulók szóbeli értékelése az alapiskola alsó tagozatán
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 3 z 15
Termín: 15. jún 2020 - 14:00 - 15:00
Lektori:
PaedDr. Mária Pálinkáš
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 16. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 6 z 12
Termín: 16. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Možnosti implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 4

Obsadené: 8 z 12
Termín: 16. jún 2020 - 14:00 - 15:30
Lektori:
Ing. Mária Hitríková
Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 11

Obsadené: 4 z 15
Termín: 16. jún 2020 - 15:00 - 17:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Nitra
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 17. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Eva Pupíková
Profesijné štandardy - atestácie - portfólio ZUŠ
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 18. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Rozvoj čítania s porozumením v primárnom vzdelávaní
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 6

Obsadené: 9 z 15
Termín: 18. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Oľga Nestorová
Výtvarné techniky na rozvoj vizuálnej gramotnosti
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 7 z 15
Termín: 18. jún 2020 - 14:00 - 16:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Materská škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 5 z 15
Termín: 23. jún 2020 - 15:00 - 17:00
Lektori:
Mgr. Szilárd Fecsó
Štandardy - Atestácie - Portfólio
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Materská škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 9 z 12
Termín: 24. jún 2020 - 10:00 - 11:30
Lektori:
Mgr. Emília Petrovská
Profesijné štandardy - portfólio - atestácie
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 8

Obsadené: 4 z 12
Termín: 24. jún 2020 - 13:00 - 14:00
Lektori:
PaedDr. Iveta Labjaková
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
Vedenie ľudí - Spoznajte svojich ľudí
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Banská Bystrica
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 25. jún 2020 - 13:00 - 14:30
Lektori:
Mgr. Dana Váňová
Totálna komunikácia nie len v edukácii detí a žiakov so sluchovým postihnutím
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Bratislava
Voľné miesta: 8

Obsadené: 32 z 40
Termín: 25. september 2020 - 8:30 - 15:15
Lektori:
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
PaedDr. Elena Gažiová
Mgr. Peter Birka