Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Letná ponuka vzdelávacích podujatí

Zobrazujem vzdelávania 1 - 15 z celkového počtu 15 vzdelávaní
Druh školy, pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Podkategória PZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Kategória OZ pre ktorú je vzdelávanie určené
Napíšte slovo, ktoré chcete vyhľadať v názve, kompetencii a popise
Názov podujatia Prihlásiť sa Obsadenosť Informácie
Spoznávame mesto Košice a jeho okolie
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Košice
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 2

Obsadené: 10 z 12
Termín: 19. august 2020 - 8:00 - 12:30
Lektori:
PaedDr. Tatiana Komanová
Inovácie v didaktike rusínskeho jazyka a literatúry
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 10

Obsadené: 0 z 10
Termín: 20. august 2020 - 8:30 - 13:00
Lektori:
Mgr. Marek Gaj
Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s VJM
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Komárno
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 17 z 20
Termín: 20. august 2020 - 9:00 - 14:00
Lektori:
Mgr. Zsuzsanna Csintalan
PaedDr. Zuzana Farkašová
Letné inšpirácie pre pedagogických asistentov
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Voľné miesta: 26

Obsadené: 4 z 30
Termín: 24. august 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Elena Cinová
Mgr. Marcel Kurty
Mgr. Jana Medvecová
Mgr. Eva Suchožová
PaedDr. Viera Šándorová
Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Trenčín
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 13

Obsadené: 2 z 15
Termín: 24. august 2020 - 9:00 - 11:30
Lektori:
Ing. Ladislav Smoroň
Ing. Patrik Farula
Ing. Miroslava Jakubeková
VPLYV TOXICKÉHO STRESU NA PSYCHICKÝ VÝVIN DIEŤAŤA/ŽIAKA
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Materská škola, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 18

Obsadené: 2 z 20
Termín: 25. august 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
PaedDr. Elena Cinová
Vieme zvládať šikanovanie v školách?
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 13 z 25
Termín: 25. august 2020 - 8:30 - 13:30
Lektori:
PhDr. Jarmila Verbovská
PhDr. Blažena Žabecká
Mgr. Jana Štofaňáková
Mgr. Mária Szirmaiová, PhD.
GeoGebra pre učiteľov 1. stupňa ZŠ
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 12

Obsadené: 0 z 12
Termín: 25. august 2020 - 12:00 - 16:00
Lektori:
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Slovné hodnotenie žiakov – priebežné a záverečné
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 3

Obsadené: 12 z 15
Termín: 26. august 2020 - 8:00 - 11:15
Lektori:
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Program pre pedagogických pracovníkov v oblasti primárnej prevencie a ochrany RODINY V KRÍZE – DETSTVO BEZ NÁSILIA
Typ podujatia: Iné
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 16

Obsadené: 4 z 20
Termín: 26. august 2020 - 8:30 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Zuzana Madarasová
Mgr. Apolónia Sejková
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov I.
Typ podujatia: Odborný seminár
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 20

Obsadené: 5 z 25
Termín: 26. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Edupage v práci učiteľa
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Bratislava
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 17

Obsadené: 3 z 20
Termín: 26. august 2020 - 9:00 - 14:30
Lektori:
PaedDr. Monika Popluhárová
Formatívne hodnotenie vo vyučovaní
Typ podujatia: Webinár
Pracovisko MPC: Žilina
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 1

Obsadené: 11 z 12
Termín: 27. august 2020 - 8:30 - 11:45
Lektori:
PaedDr. Monika Gregušová
Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov II.
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Gymnázium, Stredná odborná škola, Základná škola
Voľné miesta: 23

Obsadené: 2 z 25
Termín: 27. august 2020 - 8:30 - 13:45
Lektori:
RNDr. Erika Fryková
Pohybové činnosti v predmete telesná a športová výchova na prvom stupni základnej školy
Typ podujatia: Workshop
Pracovisko MPC: Prešov
Pre: Základná škola
Voľné miesta: 15

Obsadené: 5 z 20
Termín: 28. august 2020 - 8:00 - 13:00
Lektori:
Mgr. Jozef Bernát