Vedenie ľudí v čase home office

Čas konzultácie: 
pondelok od 12:00 do 13:00
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
všetky
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Dátum kedy nebude: 
pondelok, 13. júl 2020
pondelok, 20. júl 2020
pondelok, 27. júl 2020
pondelok, 3. august 2020
pondelok, 10. august 2020
pondelok, 14. september 2020