Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

RNDr. Mária Rychnavská, PhD.

RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Aprobácia:
Pracovisko:
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava
Registrácia: nedeľa, 10. júl 2016 - 14:23