PhDr. Ingrid Nosková, PhD.

PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Pracovisko:
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Pracovisko MPC:
Registrácia: piatok, 18. marec 2016 - 1:00