Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

PaedDr. Monika Gregušová

PaedDr. Monika Gregušová
Pracovisko:
Žilina, DP MPC, Oravská cesta 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: štvrtok, 26. máj 2016 - 23:11