Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

PaedDr. Mária Pálinkáš

PaedDr. Mária Pálinkáš
Pracovisko:
Komárno, DP MPC, Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
Pracovisko MPC:
Registrácia: pondelok, 23. január 2017 - 0:00