Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

PaedDr. Jana Paleschová

PaedDr. Jana Paleschová
Pracovisko:
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava
Pracovisko MPC:
Registrácia: piatok, 27. máj 2016 - 19:19