Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

PaedDr. Elena Cinová

PaedDr. Elena Cinová
Pracovisko:
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava
Pracovisko MPC:
Registrácia: streda, 25. máj 2016 - 7:58