Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Mgr. Marek Gaj

Mgr. Marek Gaj
Pracovisko:
Prešov, RP MPC, Ul. T. Ševčenka 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: nedeľa, 28. máj 2017 - 18:20