Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Mgr. Ľubica Korečková

Mgr. Ľubica Korečková
Pracovisko:
Košice, DP MPC, Južná trieda 10
Pracovisko MPC:
Registrácia: štvrtok, 2. jún 2016 - 15:55