Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Mgr. Ing. Vladimír Výboh

Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Pracovisko:
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Pracovisko MPC:
Registrácia: utorok, 26. január 2016 - 11:16