Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Judita Henešová

Judita Henešová
Aprobácia:
Pracovisko:
Pracovisko MPC:
Registrácia: pondelok, 27. jún 2016 - 2:00