Ivan UKV2

Ivan UKV2
Aprobácia:
Pracovisko:
Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97
Pracovisko MPC: