Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Ing. Mgr. Fričová

Ing. Mgr. Fričová
Aprobácia:
Pracovisko:
Bratislava, GR MPC, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: nedeľa, 28. máj 2017 - 18:20