Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Ing. Jozef Macejko

Ing. Jozef Macejko
Aprobácia:
Pracovisko:
Bratislava, GR MPC, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC:
Registrácia: pondelok, 23. január 2017 - 0:00