Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Bc. Pavol Šípoš

Bc. Pavol Šípoš
Pracovisko:
Trnava, SPŠ, Komenského 1
Registrácia: pondelok, 6. marec 2017 - 15:20