Bc. Pavol Šípoš

Bc. Pavol Šípoš
Pracovisko:
Bratislava, RP MPC, Ševčenkova 11
Pracovisko MPC: