Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Admin CIS

Admin CIS
Aprobácia:
Pracovisko:
nezamestnaný a materská dovolenka
Pracovisko MPC:
Registrácia: piatok, 4. december 2015 - 20:30