Výzva na zapojenie sa materských škôl, základných škôl a stredných škôl do národného projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – prihlasovanie sa začalo 5. júna 2020. Výzva je otvorená do 15. júla 2020.

Prihlásenie

Primárne karty

Zadajte svoje používateľské meno alebo e-mail adresu pod ktorou ste sa registrovali.
Zadajte svoje heslo.