Uplatňovanie nových stratégií a metód pri rozvoji jazykovej zručnosti počúvania vo vyučovaní cudzieho jazyka

Číslo akreditácie: 
1934/2018 - KV
Dokumenty

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.