Uplatnenie globálnej dimenzie vo výučbe

Číslo akreditácie: 
1945/2018 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o akreditácii: 

Ponuka VP na šk. rok 2018/2019 vrátane prihlášky

Žiadne ponuky.