Úlohy a zodpovednosť vedúcich metodických združení.

Čas konzultácie: 
utorok od 10:00 do 11:30
Tematické zameranie: 
Vedenie ľudí a riadenie procesov v podmienkach domáckej práce
Kategória PZ/OZ: 
učiteľ
vychovávateľ
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
vedúci vychovávateľ
zástupca riaditeľa
Dátum kedy nebude: 
utorok, 28. júl 2020
utorok, 4. august 2020
utorok, 11. august 2020