Učiteľské online fóra

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre PZ a OZ škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií.

Vstúpte a zapojte sa do diskusie v rámci učiteľských online fór pre pedagogických zamestnancov. Po prihlásení sa do portálu, môžete položiť aj vlastné otázky a prípadne reagovať na otázky kolegov (vstúpiť do fóra môžete aj ako Hosť – bez registrácie – môžete však fórum iba čítať).

Zoznam učiteľských online fór a podporné pracovné skupiny UPR:

Podpora sieťovania vytvorením organizovaného virtuálneho miesta asynchrónnych online diskusií, na ktorom sú zhromaždené a zobrazené príspevky umiestnené na internet používateľmi v rámci vzájomnej asynchrónnej textovej diskusie medzi online spojenými účastníkmi fóra. Diskusia je vedená podpornou pracovnou skupinou učiteľov profesijného rozvoja (UPR).

Moderátor uvádza diskusiu na tému v rámci pracovnej skupiny. Výberom tém reaguje na aktuálne potreby a požiadavky, ale aj na otázky z individuálnych konzultácií. Spravuje diskusné fórum, monitoruje príspevky, z ktorých v spolupráci s podpornou pracovnou skupinou UPR pripravuje sumárne výstupy, príspevky na webovú stránku MPC alebo do Pedagogických rozhľadov. V prípade potreby môže moderátor odpovedať, príp. reagovať na príspevok účastníkov fóra. Diskusné fórum je aj miestom na zisťovanie potrieb a požiadaviek účastníkov v oblasti profesijného rozvoja.

Autorom príspevku vo forme článku alebo krátkej metodickej inšpirácie (KMI) môže byť aj účastník fóra PZ z praxe s podporou členov pracovnej skupiny.

Postupne podľa záujmu a navrhnutých tém na diskusiu budeme vytvárať ďalšie učiteľské online fóra napríklad pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.