Učebné štýly a ich využitie vo vyučovacom procese

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=552
Pracovisko MPC: 
Trnava
Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
7
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár zameraný na skvalitnenie využívania učebných štýlov žiakov v pedagogickej praxi učiteľa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť poznatky pedagogických zamestnancov o učebných štýloch žiaka - identifikácia učebných štýlov žiakov, interpretácia výsledkov pedagogickej diagnostiky a vyvodenie záverov na optimalizáciu vyučovacích stratégií.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Klasifikácia učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:00 - 14:45)
2. Diagnostika učebných štýlov - 30.09. 2020 (14:45 - 15.30)
3. Vypracovanie dištančného zadania - 07.10. 2020 (45 min.)
4. Reflexia dištančného zadania - 15.10. 2020 (14:00 - 14:45)
5. Stručný opis vlastnej pedagogickej skúsenosti v oblasti diagnostiky a účinnosti zrealizovaných opatrení - 15.10. 2020 (14:45 -15:30)

 

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ