Tvorba atestačného portfólia (vychovávateĽ, školský špeciálny pedagóg, učiteľ v školách pre žiakov so ŠVVP, špeciálny pedagóg)

Čas konzultácie: 
pondelok od 14:00 do 15:00
Tematické zameranie: 
Profesijný rozvoj, portfólio, atestácie
Kategória PZ/OZ: 
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
logopéd a školský logopéd
školský logopéd
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
špeciálny pedagóg, školský ŠP, terénny ŠP
Kariérová pozícia: 
všetky