TTA08_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 1.6.2020 - 96393

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 4 hod. (180 min.)
6.1. Úvod do personálneho riadenia