TEACH-UP registrácia

Napíšte svoju osobnú e-mailovú adresu pre zabezpečenie ďalšej komunikácie.
Tituly pred menom
Vyberte z ponuky svoje meno. Ak sa Vaše meno nenachádza v ponuke napíšte nám požiadavku na doplnenie na „Rýchly kontakt“ - vpravo dole.
Napíšte svoje priezvisko
Začnite písať adresu školy kde pracujete(odporúčam začať písať názov ulice) a potom vyberte školu z ponúkaných možností. Školu je nutné vyplniť, inak je registrácia neplatná. Projekt je určený iba pre vybrané školy.
Vyberte ISCED na ktorom vyučujete
Vyplňte vaše osobné telefónne číslo - pre prípadnú ďalšiu komunikáciu.
Napíšte názov VŠ na ktorej študujete
Napíšte názov fakulty na ktorej študujete.
Vyberte názov mesta, v ktorom sídli VŠ, na ktorej študujete.
Označte aktuálny ročník štúdia v ktorom študujete.

TEACHUP logo       MPC logo      Erasmus+ logo

Prejavujem záujem zapojiť sa do medzinárodného projektu TeachUP, ktorý sa realizuje v rámci European Schoolnet (Európska školská sieť) EUN PARTNERSHIP AISBL.