Žilina

Adresa pracoviska
DP MPC Žilina
Oravská cesta 11
01001 Žilina
+421 415 658 719
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa RP MPC Žilina pre pedagogickú činnosť

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre chémiu a matematiku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre fyziku a technickú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre fyziku a technickú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku náuku a slovenský jazyk a literatúru

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku náuku a slovenský jazyk a literatúru

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku náuku, dejepis a etickú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre občiansku náuku
dejepis a etickú výchovu

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre predprimárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie, anglický jazyk pre primárne vzdelávanie a matematiku

učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre primárne vzdelávanie
anglický jazyk pre primárne vzdelávanie a matematiku

nepedagogický zamestnanec - administratívny zamestnanec

nepedagogický zamestnanec - administratívny zamestnanec