Proces prihlasovania sa škôl do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II bol dňa 15. 7. 2020 ukončený.
Do 31. 7. 2020 sa uskutoční hodnotenie predložených materiálov a výber škôl,
následne bude vybraným školám zaslaný návrh zmluvy o spolupráci v národnom projekte a organizačné pokyny.

Komárno

Adresa pracoviska
DP MPC Komárno
Dôstojnícky pavilón, Pevnostný rad 3
94501 Komárno
+421 353 812 024
Vedúci zamestnanec pracoviska
zástupca riaditeľa

zástupca riaditeľa pre pedagogické činnosti detašovaného pracoviska MPC v Komárne

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026
Mobil: 
+421 917 912 660

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026
Mobil: 
+421 917 371 460

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
Kontakty
Telefón: 
+421 353 812 026

učiteľ profesijného rozvoja

učiteľ profesijného rozvoja
matematiku a informatiku
Kontakty
Telefón: 
+421 908 754 416
Mobil: 
+421 917 371 354

koordinátor projektu pre EDU

koordinátor projektu pre EDU
Kontakty